Kerkbode 20-12-2018

Zondag 23 december 2018 – 4de advent
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. P. Vroegindeweij (Lexmond)

Voorzang: v.m. LvM : 7 n.m. Ps. 90:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. extra collecte Kerkbeheer
Oppas: Ria Brugmans, Jacoline de Jong, Elise Leeuwis

Dinsdag 25 december 2018 – 1ste Kerstdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: Prop. L. Solleveld (’s-Gravenzande)

Voorzang: v.m. Ps. 75:1 n.m. LvM:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Sonja de Jong, Angela de Jong, Gerjan de Groot

Woensdag 26 december 2018 – 2de Kerstdag
09.30 uur: Kerst sing-in
11.30 uur: Kerst sing-in

Collecte: Ter bestrijding van de kosten van beide Sing-ins
Oppas: Marjolein Breedveld, Nathalie de Jong, Marjoke de Groot

Zondag 30 december 2018
10.00 uur: ds. M. van de Ruitenbeek (Wilnis)
18.30 uur: Prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 117:1 n.m. Ps. 84:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Josien Kuiper, Marita Brand

Maandag 31 december 2018 – oudejaarsdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 106:3
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. extra collecte Kerkbeheer

Dinsdag 1 januari 2019 – nieuwjaarsdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 42:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Jannie Aantjes, Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: De kleine Joshua Kuiper, Oosteinde 30, mocht na een kort verblijf in het ziekenhuis weer thuiskomen. Hij zal echter nog wel behandelingen nodig hebben. We bidden dat de Heere Zijn zegen daarover wil geven en dit gezin wil gedenken. Lukas 2: 38a “En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, …”. Laten wij naar elkaar omzien tot heil van de naaste, door het gesprek met elkaar voeren over de Heere. Iedereen, jong en oud, wordt genodigd te knielen voor het Kind, de Zoon van God, te buigen voor de Heere; Jezus Christus te belijden.

Belijdeniscatechese: Het Griekse woord “homologeó” is te vertalen met; hetzelfde zeggen, instemmen met, belijden. Mooi is dat om zo over belijdenis-doen na te denken en dicht bij Gods Woord te blijven. Dat bewaart voor eigen-gericht denken, alsof wij mensen zoveel wijsheid spreken! Zeg maar gewoon na wat de Heere zegt in Zijn Woord. Jezus is Heer! D.V. 8 januari 2019 starten we met een nieuwe groep, ter voorbereiding op het doen van belijdenis op de 1ste Pinksterdag in 2019. Er is nog ruimte om aan te sluiten; jongeren en ouderen zijn hartelijk welkom. Stel het niet uit, Jezus Christus is het meer dan waard! We starten om 20.00 uur in de pastorie aan de Dorpsstraat 29 en overleggen samen over de dagen en tijden waarin we in het vervolg hopen samen te komen. Voor vragen of gesprek ben ik van harte beschikbaar.

Oliebollenactie: Op zaterdag 29 december is het zover. Dan gaan we weer oliebollen en appelbeignets voor de kerk bakken. Vanaf heel vroeg tot 15.00 uur zullen wij deze lekkernijen vers voor u bereiden. De organisatie is in handen van het Rommelmarktcomité en de opbrengst is bestemd voor de Hervormde Kerk in Wijngaarden. Graag ontmoeten wij u aan de kraam of bezorgen bij u thuis.
Kopij kerkbode: De volgende kerkbode komt uit op D.V. 4 januari 2019. Graag de kopij uiterlijk inleveren op zaterdag 29 december om 12.00 uur.

Agenda:
29-12: Café de Kroon
02-01: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
Ten slotte: Er zijn aan het einde van dit jaar veel gelegenheden om samen te luisteren naar Gods Woord, te vieren en te gedenken dat de Heere in genade en trouw naar zondaren omziet. Maak er toch dankbaar en verwonderd gebruik van, tot eer van Zijn Naam!

Op de 4de adventzondag D.V. 23 december luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Ruth 4. Op 1ste kerstdag 25 december luisteren wij naar Gods Woord vanuit Romeinen 5: 1-11. Op 2de kerstdag zijn er de sing-ins tot eer van de gekomen én komende Verlosser! De zondag daarna, D.V. 30 december, bedienen twee gastvoorgangers het Woord. Op oudejaarsavond 31 december luisteren wij naar Gods Woord vanuit Jakobus 1: 1-18. In deze dienst gedenken wij ook allen die in het achterliggende jaar zijn overleden. Op de nieuwjaarsmorgen luisteren wij naar Gods Woord vanuit Jakobus 1: 19-27.

Vanuit de pastorie, voor jong en oud, goede kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toegewenst.

Ds. M.C. Stehouwer