Kerkbode 25-01-2019

Zondag 27 januari 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente-dienst)
18.30 uur: ds. J. Muller (Bleskensgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 136:1 n.m. Ps. 62:5
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Pernella Vink, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: “Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.” Ezechiël 34: 15-16

Kind in de Gemeente-dienst: Zondag 27 januari is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. In deze dienst willen we na denken over het verhaal van de Goede Herder en het verloren schaap. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee. Voor de kinderen is er in de bovenzaal van de kerk een verwerking van het verhaal! Neem jij je vriendje of vriendinnetje mee?

Familie Rojas: Beste mensen, ons verlof zit er alweer bijna op. Voor degenen die nog even afscheid willen nemen: iedereen is welkom op maandag 28 januari tussen 15.00 en 17.00 uur, en tussen 19.30 en 21.00 op Oosteinde 36. Groeten, Jorge en Mariëtte Rojas en kinderen.

Eerstvolgende jeugddienst: Volgende week 3 februari zal de eerste jeugddienst van het jaar worden georganiseerd. In deze dienst zal Arie de Rover met ons de Bijbel openen. Naast het luisteren zullen we zingen, bidden en is er tijd om elkaar te ontmoeten. De dienst begint om 14.30 uur. Noteer jij de datum in je agenda?

Agenda:
24-01: Week van gebed 19.30 uur
25-01: Week van gebed 19.30 uur
26-01: Week van gebed 19.30 uur
27-01: JV
28-01: Catechese
28-01: Vrouwenvereniging
30-01: Bij de Bron
30-01: Bijbelstudiekring: 20.00 uur bij fam. Hoogendijk, Westeinde 2, hfst. 5, voorbereiding Sonja
31-01: Immanuël

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. zondag 27 januari luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Lukas 15: 1 t/m 7. Lees ter voorbereiding voor jezelf of in het gezin dit hele hoofdstuk door. Waar gaan deze drie gelijkenissen over? We bidden om een gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 18-01-2019 nagekomen bericht

Week van Gebed: Van 20 t/m 27 januari is er weer de jaarlijkse week van gebed. Zoals ieder jaar willen wij ook dit jaar weer met elkaar bidden. Er worden gebedspunten aangereikt, maar er is ook gelegenheid om zelf gebedspunten aan te geven en er met elkaar voor te bidden. Wij hopen dat dat er zo veel mogelijk mensen komen om met elkaar te bidden. Jezus heeft vele malen over bidden gesproken. Hij zelf bracht vele uren door om tot Zijn Vader in de hemel te bidden. Laten we dan als gemeente één zijn met Hem.
Er is gelegenheid om te bidden in de bovenzaal van de kerk vanaf maandag 21 januari t/m zaterdag 26 januari aanvang 19.30 uur.

Kerkbode 18-01-2019

Zondag 20 januari 2019

10.00 uur: ds. M. van Duijn (Utrecht)
18.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 38:1 n.m. Ps. 35:1

Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (ondersteuning kerkelijke activiteiten) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

Oppas: Karin Oskam, Nathalie de Jong, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Mevr. D. de Ruiter-Leeuwis, van der Hoevenstraat 6, is opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem en zal zeer waarschijnlijk 24 januari in Dordrecht geopereerd worden. Op haar hoge leeftijd zal dit alles niet meevallen en we bidden om de bijstand en nabijheid van de Heere over haar leven. Ook zijn er andere leden van de gemeente en medebewoners van ons dorp die zorgen en verdriet kennen. Voor een ieder, jong en oud, bidden wij tot de Heere; “Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw goedertierenheid.” (Psalm 31: 17)

Belijdeniscatechese: We komen bij elkaar op D.V. woensdag 23 januari en behandelen dan hoofdstuk 2 uit ons boekje. We starten om 20.00 uur in de pastorie aan de Dorpsstraat 29, hartelijk welkom!

Instuif: Beste jongens en meiden, 19 januari is er weer Instuif. We hebben leuke spellen bedacht. Durf jij de uitdaging aan? Kom dan ook, inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur. Kosten zijn € 1,50 p.p Hopelijk tot dan! Groetjes, de instuif leiding.

Ouderenmiddag: Op D.V. woensdag 23 januari hopen we weer bij elkaar te komen. De heer H. Rijneveld en de heer J. Bogert geven een voordrachtmiddag over en in streektaal. Ook is er een quiz. We beginnen om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Allen hartelijk welkom! Nog nooit geweest? Kom gerust een keer kijken en luisteren!

Jonge stellen kring: Wij houden 4 bijbelstudie avonden, via het boekje van Open Doors over de vervolgde kerk. Onze eerste avond is 20-02-2019.  Wees welkom!! Bel of app voor vragen. Mathilde : 0629291944, Suzanne : 0620651336. Groetjes, de jonge stellen

Talentenveiling: Afgelopen maand hebben meerdere mensen een rondleiding gehad door de kerk onder leiding van Teus van Werd, inclusief een bezoek aan de toren. Dit was nog onderdeel van de talentenveiling met als doel geld op te halen voor het HGJB project Open je Ogen. Hierdoor hebben we nog €23,00 extra over kunnen maken. Hartelijk bedankt!

Zendingsbussen: De GZB zendingsbussen hebben het afgelopen kwartaal € 1044,11 opgebracht. Dit bedrag is overgemaakt naar een project in Azië waar discipelschapscursussen voor christenen gegeven worden, zodat zij het Evangelie door kunnen geven in de veelal moslimlanden daar. Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de site van de GZB onder het kopje projecten in Azië.

Agenda:

19-01: Instuif

20-01: Zingen na de avonddienst

21-01: Catechese

21-01: Mannenvereniging

23-01: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Mirjam, Dorpsstraat 44

23-01: Ouderenmiddag

23-01: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Vanwege de nascholing ben ik deze week een aantal dagen afwezig en bedienen D.V. zondag 20 januari twee gastvoorgangers het Woord. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 10-01-2019

Zondag 13 januari 2019

10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.A.H. Jongkind (Brandwijk)

Voorzang: v.m. Ps. 77:8 n.m. Ps. 66:2

Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (Leerstoelfonds) 2. Kerkbeheer

Oppas: Hester Kuiper, Anna de Haan, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: “geboren uit liefde, kostbaarder dan goud, een nieuw leven aan ons toevertrouwd” Zo delen Harm en Janine Aantjes-Korevaar, Oosteinde 34, met ons dat zij een zoon hebben gekregen; Manuel Jan. Hij is het broertje van Louise en is geboren op 3 januari 2019. Manuel krijgt, zo kort na de kerstdagen geboren, een betekenisvolle naam mee; “God met ons”. Met een hartelijke felicitatie bidden wij om Gods nabijheid en zegen voor Manuel en het gehele gezin.

Bijbelgesprekskring: We komen weer bij elkaar in ’t Wingerds hof vanaf 20.00 uur op D.V. woensdag 16 januari. We bespreken 1 Samuël 9:17 – 10:9 n.a.v. hoofdstuk 5 uit ons boekje. Allen hartelijk welkom.

Instuif: Beste jongens en meiden, 19 januari hopen we weer een leuke instuif avond te organiseren. We hebben leuke spellen bedacht. Durf jij de uitdaging aan? Kom dan ook, inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00 uur. Kosten zijn € 1,50 p.p Hopelijk tot dan! Groetjes, de instuif leiding.

Kerst Sing-ins: Met grote dankbaarheid kijken we terug op de Sing-ins van 2de Kerstdag. Beide keren mochten we met de bezoekers en het projectkoor zingen van de geboorte van Gods Zoon en nadenken over het thema ‘Volg de goede Herder’. Tijdens het zingen werden we muzikaal begeleid door een fantastisch orkest onder leiding van Matthijs Hoogendijk. De opbrengst van de collecte bedroeg totaal € 747,60, waarvoor hartelijke dank. Ook iedereen, die zich voor deze ochtend heeft ingezet, enorm bedankt voor de inzet. Groet, de Evangelisatiecommissie

Oliebollenactie: Op zaterdag 29 december heeft het Rommelmarkcomité de jaarlijkse oliebollenactie georganiseerd. De netto-opbrengst is € 1880,- en is bestemd voor de kerk. Alle medewerkers heel hartelijk dank voor jullie inzet. Ook in 2019 zullen wij zoals ieder jaar actief zijn met de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie. Het Rommelmarktcomité

Volkstuintjes: De diaconie heeft een aantal volkstuintjes die verhuurd worden. Achter de oude school (Joepie) is een tuintje van ongeveer 100 m2 vrij gekomen. Als u interesse heeft om deze tuin te huren graag contact opnemen met Jan van Os. Burgemeester Topstraat 18, 0184-634751.

Opbrengst diaconiecollecte: Oktober: Algemeen € 342,05, Messiasbelijdende Joden € 435,80, Noodhulp Sulawesi € 1677,61, Catechese materiaal € 191,25. November: Algemeen € 591,75, Vakantie Bijbel Club € 319,35, Haven Project op Zuid € 266,80, H.A. Voedselbank € 324,50. December: Algemeen € 1130,14, School kerstfeest € 388,86 GZB najaarscollecte € 432,12.

Namens de Diaconie iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Verantwoording kerkrentmeesters: Opbrengst collecten nov. € 1495,71, Opbrengst collecten dec. € 2918,98, verjaringsfonds nov. € 138,50, verjaringsfonds dec. € 155,20, gift via ds. Stehouwer € 50, gift voor fruitbakjes € 30. Iedereen hartelijk bedankt.

Oud ijzer: We hadden het afgelopen half jaar een prachtige opbrengst van € 1010,-! We steunen hiermee de voortgang van het zendingswerk in Guatemala waar Jorge en Mariëtte Rojas met hun gezin wonen en werken. Op dit moment zijn ze met verlof hier en is er mogelijkheid om hen te ontmoeten, wat door hen ook zeer gewaardeerd wordt. Wilt u ook bidden voor hen en alle zendelingen wereldwijd? Een hartelijke groet, fam. J.W. Stolk

Agenda:

12-01: Mannenbidstond WoW: 07.30 uur bij Jelle Duister, Westeinde 4, leiding Jurian Bakker

12-01: Oud papier: Johan Brandwijk en Piet van Driel

13-01: JV

14-01: Catechese

14-01: Vrouwenvereniging

16-01: Bijbelstudiekring: 20.00 uur bij fam. Van de Vlist, van Tongerenstraat 4. Hfst. 5, voorbereiding Sonja

16-01: Bijbelgesprekskring

17-01: Immanuel

17-01: Passage

Ten slotte: We luisteren in de morgendienst D.V. 13 januari samen naar Gods Woord vanuit Jakobus 2: 1 t/m 13. We bidden om een gezegende diensten voor jong en oud, thuis en in de kerk.

M.C. Stehouwer

Kerkbode 03-01-2019

Zondag 6 januari 2019

10.00 uur: ds. J. Domburg (Aalst)
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 121:4 n.m. Ps. 136:26

Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (MAF) 2. Kerkbeheer

Oppas: Elske Baan, Jacoline de Jong, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: “Ontkerkelijking zet door, gemiddeld 267 afhakers per dag …” (titel uit nieuwsbericht NOS). Is binnen twee dagen de kerk van Wijngaarden leeg? Rustend in het omzien van de Heere naar ons, in Zijn Zoon Jezus Christus, mogen we omzien naar elkaar. Laten wij in het nieuwe jaar volhardend en trouw elkaar vasthouden in de éénheid in Jezus Christus!

Catechese: We mogen elkaar weer ontmoeten D.V. 7 januari 2019 op de bekende tijdstippen.

Belijdeniscatechese: D.V. 8 januari 2019 starten we met een nieuwe groep, ter voorbereiding op het doen van belijdenis op de 1ste Pinksterdag in 2019. We starten om 20.00 uur in de pastorie aan de Dorpsstraat 29 en overleggen samen over de dagen en tijden waarin we in het vervolg verder gaan. Jong en oud, hartelijk welkom!

Agenda:

07-01: Catechese

08-01: Belijdeniscatechese

09-01: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Anja, M. Scheidkade 6

09-01: Bij de Bron

09-01: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondag 6 januari bedienen twee gastvoorgangers het Woord. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer