kerkbode 21 april 2023

Zondag 23 april 2023
10.00 uur:  ds. J. ter Maten (Heilig Avondmaal)
18.30 uur:  ds. J. ter Maten (dankzegging H.A.)

Voorzang: v.m. Ps. 97:1 n.m. Ps. 42:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer (Orgel/kosten ’t Wingerds hof) 3. H.A. (IZB licht op Zuid Rotterdam)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Jurrian Bakker, Gerjan de Groot en Willemijn Kuiper

Zondag 30 april 2023
10.00 uur: ds. G. Herwig (Wierden)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 150:2  n.m. Ps. 116:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (VBOK Siriz) 2. Kerkbeheer (gastpredikanten) 3. Kerkbeheer
Oppas: Nadia Vink en Marjoke de Groot

   Omzien naar elkaar: Heilig Avondmaal:  Zondag 23 april gaat in beide diensten onze oud predikant ds. J. ter Maten voor. Het avondmaal gaat ook nu op dezelfde wijze als de vorige keer. In de ochtend dienst vieren we het avondmaal aan de tafel voor in de kerk. In de avonddienst in de banken.

Verhuisbericht: Afgelopen zondag namen we afscheid van Geert, Sifra en hun zoontje David van der Vorm. Ze zijn verhuisd naar Groot-Ammers. Na hun trouwen mochten ze 5 jaar lang hier in ons dorp wonen. Ze mochten beide belijdenis doen in onze gemeente en ouders worden van hun zoon David. Vele mooie herinneringen die ze hier aan ons dorp hebben. Ook bedankten ze ons voor het warme welkom wat ze mochten ontvangen toen ze hier kwamen wonen. We wensen ze van harte Gods zegen toe in Groot Ammers.

   Zingen na de dienst: A.s. zondag na de avonddienst. Komt u/ jij ook meezingen?
Uit weerklank:171 alle 3 – 172: 1 en 3 – 176: 1, 2 en 6178: 1,2 en 4 – 215: 1,2,3 en 6 – 183: alle 3

    Rommelmarkt: A.s. zaterdag 22 april is de 1e ophaaldag voor de Rommelmarkt. Graag komen wij weer uw gebruikte spullen ophalen. Gelieve deze voor 09.00 uur aan de weg te zetten. Deze week worden ook de bestelformulieren van onze jaarlijkse tuinplantenactie bij u opgehaald. Inleveren op de Brouwerstraat 15 is ook mogelijk. Alvast bedankt, het Rommelmarktcomité.  

   Agenda:
22-04: Ophaaldag Rommelmarkt
23-04: Zingen na de avonddienst
26-04: Bijbelstudiekring
29-04: De Kroon
30-04: JV
03-05: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

  Ten slotte: Kijk naar jezelf door Gods ogen. God ziet jou als iets kostbaars en unieks van grote waarde. Maar hoe kijk jij naar jezelf? Ken jij jouw waarde? Je werd geschapen met een bedoeling, jouw lichaam, ziel en geest zijn gevormd en kunstig geweven door God. Jij, je bestaan, hoe je eruit ziet en je talenten zijn geen vergissing. God vergist zich niet. Hij maakte jou en plaatste je zorgzaam in een lichaam, een familie en een plek op deze aarde. Je bent perfect, niet als het gaat om een hoog IQ, een smetteloze huid of een grote persoonlijkheid. Maar perfect voor Gods fantastische plan voor jouw leven en voor hen die je op deze weg kunt helpen. Perfect om goede werken te doen door de dag heen: het goede kiezen als je verzocht wordt, bidden voor een vriend(in) die het moeilijk heeft, een bemoedigende tekst sturen, een collega of iemand van je gezin zegenen. Dit zijn werken met eeuwigheidswaarde. Niet perfect zodat je alles meteen goed doet bij de eerste keer, nooit bent gevallen in zonde, of nooit verzocht werd tot zonde. Maar perfect omdat God naar jou ziet met ogen vol hoop en liefde ook al ziet hij jouw fouten en zwakte. Je bent perfect voor het verlossingswerk wat God in jou tot stand wil brengen. Laat God je leven leiden en je vormen door beproevingen, en je zult volmaakt en geheel oprecht zijn en in niets te kort schieten op al de onderdelen van je leven. Kijk naar jezelf en de ander door Gods ogen en het leven is vol van hoop en levenslust!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.