Kerkbode 11-09-2020

Zondag 13 september 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 22:13 n.m. Ps. 61:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. Heilig Avondmaal collecte: Trans World Radio
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper, Saskia de Jong en Elise Leeuwis

Openlucht-dienst: aanvang 15.00 uur op het voetbalveld

Omzien naar elkaar: Ook in onze gemeente en op ons dorp zijn er jongeren en ouderen die “mantelzorger” zijn. Dagelijkse zorg dragen voor de directe naaste in het gezin of de familie kan een zware weg zijn. Laten we in deze dingen ook naar elkaar omzien en de liefde van God uitleven door elkaars lasten heel praktisch te dragen. Vraag jezelf af: hoe kan ik vandaag mijn naaste dienen?
Verhuisd: de familie Brugmans deelt met ons dat zij verhuisd zijn naar het Westeinde nr.27. Wij wensen Rien, Ria, Jeftha en Sarah de nabijheid en zegen van God toe in deze nieuwe woning.

Rond het Heilig Avondmaal: Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” … door het geloof zie je in brood en in wijn Jezus Christus onze Levende hoop! In zowel de morgen als de avonddienst van D.V. 13 sept. zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Alleen de dingen gaan anders, want wij kunnen gezien de huidige coronamaatregelen niet lopen door de kerk. Allereerst is het verstandig om aan de wijkindeling Oost-West vast te houden en vragen wij de mensen die het Avondmaal willen gebruiken om NIET op het orgelbalkon te gaan zitten. De bedoeling is dat iedereen, die verlangt het Avondmaal te gebruiken, op de uitnodiging reageert door te gaan staan op de eigen plaats, daarna zullen brood en wijn uitgedeeld gaan worden door de ambtsdragers. Mondeling zal stap voor stap het één en ander toegelicht worden, zodat alles in goed orde mag verlopen. Vanzelfsprekend (!) is het dat beide diensten, bediening en dankzegging, bij elkaar horen. Ook de lezing van het formulier zal daarvan uitgaan. We bidden dat het sacrament tot versterking en opbouw van ons geloof en bovenal tot eer van Jezus Christus gebruikt mag worden.

Vanuit de pastorie: Allereerst een hartelijk dank voor elke vorm van meeleven vanwege de plotselinge opname in het ziekenhuis van mijn vrouw Sandra. Inmiddels thuisgekomen gaat het steeds een stukje vooruit. Dank aan de Heer van ons leven!
Vanwege deze onverwachte omstandigheden is het beroep van de Hervormde Gemeente Zegveld later gebracht en wel op jl. vrijdag 4 sept. Uiterlijk 25 sept. zal het besluit daarop genomen moeten zijn. Ook in deze dingen weten wij ons afhankelijk van Gods Geest.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er 50 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Zondag openlucht-dienst: Zondagmiddag staat de openlucht-dienst gepland op het voetbalveld van Wijngaarden. Het thema van deze dienst is: “How great is our God!” De dienst begint om 15.00 uur en vanaf 14.30 uur is de inloop. Jong en oud van harte welkom! Bij slecht weer wordt de dienst gehouden in de kerk. Vanwege de Corona-maatregelen zijn er in de kerk maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Houd hiervoor de website van de kerk in de gaten.

Verkoopactie Rommelmarkt Wijngaarden: We mogen terugkijken op een gezellige verkoopactie met een mooie netto-opbrengst van €2.560, = welke geheel is bestemd voor de Hervormde Kerk in Wijngaarden. Alle kopers, pannenkoekenbaksters, inpakkers, bezorgers en leveranciers van melk, eieren, fruit en kaas heel hartelijk dank voor jullie medewerking. Onze eerstvolgende activiteit is de oliebollenactie eind december van dit jaar. Hopelijk tot dan.

Opening winterwerk: Beste gemeenteleden 26 en 27 sept. hopen we aandacht te schenken aan de opening van het winterwerk. We hopen elkaar te ontmoeten. Wilt u de datums vrij houden en de kerkbode berichten in de gaten houden.

Gemeenteagenda: Als bijlage vindt u bij deze kerkbode de gemeenteagenda 20/21. Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud! Bewaart u deze agenda op een goed plaatsje?

Agenda:
11-09: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
12-09: Oud papier ( Teo Hoogendijk en Jelle Duister)
17-09: Passage: “God bewaart Zijn kerk”, ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht

Ten slotte: D.V. 13 sept. mag het Heilig Avondmaal bediend worden in beide diensten. We luisteren daarbij ook naar het Woord van God vanuit Hebreeën 11:1-16. Mooi is het als in de gezinnen of aan tafel thuis al eens de geschiedenissen van Kaïn en Abel, Henoch en/of Noach gelezen zijn. Voor jong en oud bidden we om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer