Kerkbode 12-04-2019

Zondag 14 april 2019 – 7de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente-dienst)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 134:3 n.m. Ps. 118: 11
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Elske Baan, Saskia de Jong, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Het omzien naar gebroken en schuldige mensenkinderen van God de Vader concentreert zich ten diepste in Zijn Zoon. Romeinen 8 vers 32: ‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ Alles wat wij, jong en oud, nodig hebben voor tijd en eeuwigheid is te vinden in de lijdende en overwinnende Jezus Christus. Wat een omzien!

Bijbelgesprekskring: We komen voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar op D.V. dinsdag 16 april om 20.00 uur in ’t Wingerds hof. Dit is een mooie gelegenheid voor een ieder, jong en oud, om eens vrijblijvend kennis te maken met deze kring. We bespreken het Bijbelgedeelte 1 Samuël 28:5-20. Hartelijk welkom.

Kind in de Gemeente-dienst: Jong en oud opgelet! Zondag 14 april is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. Deze dienst willen we stilstaan bij de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan uit Lukas 10. Na de dienst is er voor de ouderen gelegenheid om koffie te drinken in de hal van de kerk. Voor de kinderen is er op dat moment in de bovenzaal een creatieve verwerking. Bidden jullie mee voor een gezegende dienst? Jong en oud van harte welkom!
PS Onlangs hebben de tieners op de Immanuel-club een prachtig kunstwerk gemaakt voor de Kind in de Gemeente-dienst. Zondag is dit te bewonderen!

Bezinningsmomenten stille week: Volgende week is het de stille week. Dan zal onze kerk elke avond open zijn voor iedereen die bewust stil wil staan bij het lijden van onze Heere Jezus. Op maandag, dinsdag en woensdag is de kerk open van 19.00 tot 20.00 uur voor stille tijd. U en jij bent vrij om tijdens dat uur in stilte in en uit te lopen. Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. Op donderdag en zaterdag worden er korte bezinningsmomenten gehouden. Deze bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zullen ongeveer een half uur duren. Donderdag is het thema ‘Waarom?’, zaterdag is het thema ‘Daarom!’ We zingen enkele liederen, we lezen uit de Bijbel, we luisteren naar muziek en een gedicht. Het is een moment stil en we bidden met elkaar. Op Goede Vrijdag zal er een kerkdienst zijn. We hopen en bidden dat we op deze manier (weer) onder de indruk komen van wat Jezus voor ons heeft gedaan, zodat we Hem eren en Hem volgen. Nodig ook gerust iemand uit om mee te gaan!

Liturgie: De kerkradioluisteraars ontvangen vooraf de liturgieën van de bezinningsmomenten en de sing-in. Zijn er meer gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen en via internet meeluisteren? We zouden ook hen graag de liturgieën willen bezorgen. Wilt u uw naam en adres doorgeven aan de familie Stehouwer, tel. 701409? Het is ook mogelijk de liturgieën via de mail te ontvangen. Wilt u dan mailen naar predikant@hervormdwijngaarden.nl?

Agenda:
12-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
13-04: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Hans
13-04: Oud papier: Rien Brugmans en Teus van Werd
13-04: Café de Kroon
15-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
16-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
16-04: Bijbelgesprekskring
17-04: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Ali, Westeinde 32, voorbereiding Hanneke
17-04: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
18-04: Bezinningsmoment 19.30 uur
18-04: Passage

Ten slotte: D.V. 14 april staan we in de Kind in de Gemeente-dienst stil bij de ‘voorbeeldvertelling’ die de Heere Jezus vertelt als Zijn antwoord op de vraag; Wie is mijn naaste? We luisteren naar Gods Woord vanuit Lukas 10: 25 t/m 37. We bidden om goede diensten voor jong en oud tot eer van God.

M.C. Stehouwer