Kerkbode 12-08-2022

Zondag 14 augustus 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. P.D. Teeuw (Sliedrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 56:5 n.m. Ps. 56:6
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer (bouwfonds) 2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr. Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Dhr. Piet van Herwijnen moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Er zullen nog kuren moeten volgen ter bestrijding van zijn ziekte. Een zorgvolle en spannende tijd voor hem, zijn vrouw en de kinderen. We bidden om Gods nabijheid en kracht in deze weg. “Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,” Psalm 33:18.

Graafzicht: Elke vrijdagavond is er in de woonzorglocatie Graafzicht te Bleskensgraaf een weeksluiting. Samen met bewoners en vrijwilligers is er de gelegenheid om te zingen, bidden en te luisteren naar Gods Woord. Wilt u meelevend bidden om gezegende samenkomsten voor de ouderen waarvan er ook afkomstig zijn uit ons dorp?

Agenda:
13-08: Mannenbidstond met ontbijt; aanvang: 07.30 uur, Westeinde 4, leiding Piet v.d. Vlist
13-08: Oud papier (Joas Hoogendijk en Wim de Groot)

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 14 augustus luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Markus 7 vanaf vers 24. Ook s ’avonds wil de Heere door Woord en Geest tot ons hart spreken. Laten wij biddend en met grote verwachting van Hem, trouw de diensten bijwonen tot eer van Zijn Naam!

M.C. Stehouwer