Kerkbode 13-03-2020

Zondag 15 maart 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.A.W. Verhoeven (Krimpen a/d IJssel)

Voorzang: v.m. Ps. 139:2 n.m. Ps. 72:6
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Pieta Brand en Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: Of je nu je leven lang al woont op dit dorp of later hier bent komen wonen, iedereen mag er zijn en elk uniek geschapen mensenkind hoort erbij! “… want u bent door God onderwezen elkaar lief te hebben” 1 Thes. 4:9b. Wat betekent dat volgens jou voor je omgang met mededorpsbewoners? Neem eens iemand mee naar de kerk en doe bovenal wat Andreas deed “en hij leidde hem tot Jezus” Joh. 1:43a.

Schoolbestuur: Namens de kerkenraad hebben Barbera de Haan-de Groot en Hanneke Stolk-den Breejen vele jaren deel uit gemaakt van het schoolbestuur (locatieraad na de fusie). We willen hen vanaf deze plaats nog heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet en betrokkenheid bij de onderwijszaken op ons dorp en wat zij mochten betekenen voor basisschool “De Zaaier”. Nu hun termijn er op zit hebben we gezocht naar een nieuwe geschikte opvolgster. Wilma Nijhof-Verhaar is bereid om de kerkenraad te gaan vertegenwoordigen in de locatieraad. We wensen haar een goede en zegenrijke tijd toe.

Instuif: Beste jongens en meiden op 13 maart gaan we met elkaar naar het cpj toneelstuk. We verzamelen om 18.45 uur bij het Melkmeisje. Deze avond is later afgelopen dan normaal. Je wordt thuis gebracht. Kosten €3,- p.p. Vooraf opgeven bij Jannet 06-43168254 of Mathilde 06-29291944 Groetjes, de Instuifleiding.

Café de Kroon: Op 14 maart organiseert Café de Kroon een open avond. Iedereen is van harte welkom vanaf 21:00 uur in de IJszaal van ’t Wingerds hof. We zien er naar uit om jullie te ontmoeten en een biljartje te wagen of een drankje met jullie te drinken aan de bar!

Agenda:
13-03: Instuif
13-03: Stille tijd: kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
14-03: Mannenbidstond WoW, om 07.30 uur loc. Westeinde 4, leiding Piet van der Vlist
14-03: Oud papier: Teus van Werd en Teo Hoogendijk
14-03: De Kroon
16-03: Mannenvereniging
18-03: Vrouwenbidstond bij Annette Bakker, dr. Ingelsestraat 8; voorber. Sandra
18-03: Bij de Bron
18-03: Kerkenraadsvergadering
19-03: Immanuel
19-03: Passage

Ten slotte: Op de 4 de lijdenszondag, D.V. zondag 15 maart, mag aan twee kinderen van de gemeente het sacrament van de Doop bediend worden. Zo jong nog en God laat Zijn liefde en genade in Jezus Christus al zien! We luisteren in de morgendienst naar Gods Woord vanuit 1Thessalonicenzen 4: 9 t/m 18 en bidden om goede diensten.

M.C. Stehouwer