Kerkbode 17-05-2019

Zondag 19 mei 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 42:1 n.m. Ps. 54:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer, Avondmaalscollecte: Stichting Ontmoeting
Oppas: Wilma Nijhof, Jacoline de Jong, Henrike Smits

Omzien naar elkaar: Laten we omzien naar elkaar rondom het Heilig Avondmaal met twee vragen: Waarom was je er wel? Waarom was je er niet? “De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.” Psalm 22:27

Zingen na de dienst: Zondagavond willen we na de dienst weer enkele liederen zingen. Voor de luisteraars thuis volgen hier de nummers uit Weerklank: 77: 1 en 3 – 189: 1, 4 en 6 – 192: 1 en 2 – 196: 1 en 2 – 212: 1, 2 en 6 – 214: 1, 2 en 3. We nodigen iedereen hartelijk uit om te blijven zingen en met elkaar God te loven in ons lied. We hopen op een goede opkomst!

Gemeentegids: De gemeentegids is geactualiseerd en staat op de website. Voor degenen die niet over internet beschikken is een papieren versie beschikbaar. Deze kunt u vinden in de hal op de leesplank.

Verantwoording Kerkrentmeesters: opbrengst collecten maart € 1733, opbrengst collecten april € 1831,98, verjaringsfonds maart € 168, verjaringsfonds april € 222,70, giften via ds. Stehouwer 1 x €10, 1 x € 30 en 2 x € 50, div. giften voor fruitbakjes totaal € 32,50. Iedereen hartelijk bedankt.

Agenda:
19-05: Zingen na de avonddienst
21-05: Bij de Bron; actie voor de kerk, snoepverkoop
22-05: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Anja, M. Scheidkade 6, voorbereiding Annet
22-05: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondag 19 mei is er in de morgendienst zichtbare evangelieverkondiging! Jezus Christus gaf Zijn vlees en bloed “voor het leven van de wereld”. We luisteren naar het Woord van God in beide diensten uit Johannes 6: 25 t/m 59. Wij bidden om diensten voor de eer van de Heer en tot opbouw van Zijn gemeente.

M.C. Stehouwer