kerkbode 19 mei 2023

Zondag 21 mei 2023
09.30 uur: dr. A.A. Teeuw (Ridderkerk)
18.30 uur: ds. J.J. Korten (Boven Hardinxveld)

Voorzang: v.m. Ps.8:3 n.m. Ps. 131:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (EZC) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver
Omzien naar elkaar: Dhr. Piet van Herwijnen kreeg te horen dat er weer zorgen zijn vanwege zijn gezondheid. Weer een spannende periode van onderzoeken zal aanbreken. Laten we biddend om hem en zijn vrouw Corrie heen staan dat zei zich ook in deze periode gedragen mogen voelen door onze Hemelse Vader.
Gemeente avond: Donderdag 25 mei is de gemeenteavond en begint om 20.00 uur in ’t Wingerds hof. Tijdens deze avond willen we met elkaar na denken over pastorie en het beroepingswerk. Bij deze nodigen we iedereen hartelijk uit om hierbij aanwezig te zijn.
Eerste rondgang vrijwillige bijdrage:  In de periode van D.V. 22 t/m 27 mei worden de brieven bezorgd en/of hopen wij bij u langs te komen voor de eerste rondgang van de vrijwillige bijdrage t.b.v. de instandhouding van onze kerk. We bevelen deze rondgang in uw aandacht en gebeden aan. Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters.
Evangelisatie en Zending Commissie: 2 e Pinksterdag zal er, op het voetbalveld van Wijngaarden, van 10.00 tot 12.00 uur een live verbinding zijn met Opwekking te Biddinghuizen. We zingen, luisteren en bidden mee. Neem je eigen stoel mee om te zitten. Vanaf 12.00 uur staat de koffie, thee, fris en koek klaar en is er ruimte om elkaar te ontmoeten. Van 10.00-12.00 uur is er ook een kinderprogramma en oppas in ’t Wingerds hof voor de kleinsten. Tussen 12.30 en 13.30 is er ruimte voor ontspanning en spel. Tot slot is er vanaf 13.30 uur een Amerikaanse maaltijd (elke deelnemer neemt een maaltijd mee). Iedereen van harte welkom!!
Agenda:
20-05: De Kroon
21-05: Zingen na de avonddienst
25-05: Gemeenteavond: 20.00 uur in ’t Wingerds hof
Ten slotte: HIJ komt!! In het voorjaar komen er knoppen in de bomen, vogels gaan druk in de weer om nestjes te bouwen, het gras wordt weer mooi groen, dit alles geeft een bepaalde verwachting. Je weet dat er mooi weer aan komt en je verheugt jezelf op wat komen gaat. Op dezelfde manier mag je verwachtingsvol naar de toekomst kijken: de wereld om je heen wil je iets heel duidelijk maken over de komst van Jezus Christus! Het is slechts het begin van de weeën, maar als je dit ziet zijn daar de troostende woorden van Jezus in Lukas 21:28. “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.