Kerkbode 24-04-2020

Zondag 26 april 2020
10.00 uur: ds. J.A.J. Jongkind (Langerak)
18.30 uur: ds. P.D. Teeuw (Moordrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 79:1 n.m. Ps.145:7
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (energiekosten kerkgebouw) 2. Kerkbeheer
n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27.
Of de rek.nrs Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99 of NL82 INGB 0000 6247 76.
Oppas: er is geen oppas.

Omzien naar elkaar: ’t Is zomaar een “nieuw” onderwerp waar ik regelmatig met mensen over begin in deze tijd. Lukt het om thuis mee te luisteren / te kijken naar de kerkdienst? Om vervolgens te merken hoe broeders en zusters van hetzelfde huis elkaar missen … Laten we elkaar bemoedigend aanspreken juist ook op het luisteren / kijken naar de kerkdiensten. Om vervolgens te delen waar we persoonlijk door Gods Woord in zijn aangesproken en om groot te spreken over de Opgestane Heere Jezus Christus. “Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.”
1 Thes. 5:11.

Prediking: Thuis luisteren naar de verkondiging is een hele uitdaging. Een preek maken voor een zo goed als lege kerk ook. In de komende periode gaan we in serie samen luisteren naar een preek uit Gods Woord, het Bijbelboek Hebreeën. Lees deze preek maar eens door in zijn geheel. Hoe proeft het? Naar melk of naar vast voedsel? Graag ontvang ik van jongeren en ouderen vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit Bijbelboek via telefoon of mail. Misschien is het een idee om aan tafel in het gezin kleine stukjes hiervan samen te lezen en te bespreken. Ik zie uit naar de reacties om ervan te kunnen delen in de erediensten tot opbouw van de gemeente van Christus. D.V. zondagmorgen 3 mei hoop ik te preken uit hoofdstuk 1.

Agenda:
24-04: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: Op D.V. zondag 26 april hopen twee gastvoorgangers het Woord te bedienen, gezegende diensten toegewenst.

M.C. Stehouwer