Kerkbode 26-03-2021

Zondag 28 maart 2021
10.00 uur: ds. A.J. Hagedoorn (Hellouw) – West
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 22:1 n.m. Ps. 73:14
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Tear project Nepal) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Psalm 5:4: “ ‘s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ‘s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit”. Vanuit de toegewijde en levende relatie met de Heere mogen we in liefde met elkaar verbonden zijn in de gemeente. Gehoorzaam luisteren naar God en het uitzien naar Hem beïnvloedt hoe wij onze voetstappen zetten achter de Heere Jezus aan. Hoe bent u / ben jij deze dag begonnen?

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Stille week: Bij deze kerkbode zit een boekje. We hopen en bidden dat we een gezegende Stille week mogen krijgen als gemeente. Om het boekje digitaal te ontvangen, mail dan naar: sandrastehouwer@solconmail.nl

Voor de kinderen: Op onze site onder Nieuws hebben we speciaal voor de kinderen materiaal gezet. Voor de hele week staan er mooie kleurplaten, knutsels, bijbelverhalen en liedjes op. Het gaat allemaal over het Lam van God.

Belijdenis doen: Veel jongeren bereiden zich ook in deze coronatijd in de gemeenten voor op het doen van openbare belijdenis van het geloof. In Wijngaarden is er D.V. 1 e Pinksterdag een belijdenisdienst. Van De Waarheidsvriend ontvingen we een aantal exemplaren van hun
“belijdenisnummer”. Daarin staan enkele artikelen van predikanten over het onderwerp. Daarnaast delen twee jongeren hoe ze toeleven naar de belijdenisdienst en wordt verteld hoe het was om in je eentje belijdenis te doen tijdens een dienst waar vanwege de coronamaatregelen slechts een deel van gemeente en familie aanwezig mocht zijn. Geïnteresseerden mogen dit gratis blad mee naar huis nemen. Je vindt het in de hal van de kerk. Van harte aanbevolen.

Agenda:
29-03 t/m 31-03 : Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
31-03: Vrouwenbidstond
01-04: Bezinningsmoment in de kerk: 19.30 uur – Oost

Ten slotte: In de avonddienst D.V. 28 maart, de 7e lijdenszondag, luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Jesaja 50. De Knecht van de Heere gaat door het diepe lijden heen tot verlossing van Zijn volk. We bidden om een gezegende zondag voor jong en oud.

M.C. Stehouwer