kerkbode 29-03-2019

Zondag 31 maart 2019 – 5de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. F.A.J. Heikoop (Harmelen)

Voorzang: v.m. Ps. 25:2 n.m. Ps. 139:14
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (De Herberg) 2. Kerkbeheer
Oppas: Josien Kuiper, Nathalie de Jong, Gerjan de Groot

Omzien naar elkaar: In Jona 1:12 staat; “Daarop zei hij tegen hen: Pak mij op en werp mij in de zee; dan zal de zee u met rust laten, …”. Vele eeuwen later zei Jezus van Zichzelf; “… en zie, meer dan Jona is hier!” (Luk. 11:32). Jezus Christus is in Zijn diepe lijden onze diepten ingegaan. We bidden voor allen die in rouw en verdriet zijn na het overlijden van een dierbaar mensenkind. De Trooster zij ons allen nabij.

Instuif: Beste jongens en meiden, op D.V. 30 maart hopen we te gaan sporten en na afloop langs het Vogelhuisje te gaan. Om half acht verzamelen we bij het melkmeisje. Opgeven kan bij Jannet (0643168254) of Mathilde (0629291944). Kosten zijn €3,- p.p. (voor eten bij het Vogelhuisje dient zelf geld meegenomen te worden), het kan na 22 uur worden eerdat je thuis bent. Wij hebben er zin in!!! Groetjes de instuif leiding

Collecte diaconie: De beide diaconiecollecten van komende zondag zijn bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek: Goed geslapen? Een bekende vraag die ook in de Herberg vaak wordt gesteld. Wij willen er alles aan doen om het voor onze gasten zo comfortabel mogelijk te maken. ’s Nachts wakker liggen is niet fijn. De bedden die we in 2003 hebben aangeschaft, zijn helemaal aan vervanging toe. We hebben dit jaar 34 nieuwe bedden nodig. Een bed kost ongeveer €1000 per stuk. Wie helpt onze gasten aan een goede nacht? Wij dragen dit werk een warm hart toe en als diaconie vullen we de collecte-opbrengst dan ook aan tot een nieuw bed.

Ouderenmiddag: Op D.V. 3 april hopen we het seizoen af te sluiten met een Paasmiddag. Er is een meditatie, samenzang, declamatie en een paasverhaal. Na een korte pauze gaan we met elkaar genieten van een uitgebreide broodmaaltijd. U kunt zich hiervoor nog opgeven tot uiterlijk zaterdag bij Joke Koorevaar, telefoon 41 76 42. We hopen met elkaar op een gezellige middag. Hartelijk welkom!

Bijbelstudieweekend: Ben je 16 jaar of ouder……. geef je dan snel op voor het Bijbelstudieweekend van de Ring 16+. Het wordt gehouden van D.V. 3 t/m 6 mei in Ermelo. Het thema van het weekend is ’De bergrede’. Je kunt je opgeven voor het BSW via bijbelsw@gmail.com!

Agenda:
29-03: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
30-03: Instuif
01-04: Belijdeniscatechese
03-04: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Carin, Burg. Topstraat 1, voorbereiding Anja
03-04: Ouderenmiddag
03-04: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie

Ten slotte: Op de 5de lijdenszondag D.V. 31 maart luisteren we samen naar Gods Woord uit Johannes 11: 47 t/m 57. Wij bidden voor elkaar in gehoorzaamheid aan het Woord en in afhankelijkheid van de zegen van de Heere.

M.C. Stehouwer