Kerkbode 31-05-2019

Zondag 2 juni 2019
09.30 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld-Giessendam)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 56:6 n.m. Ps. 66:8
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (Instandhouding predikantsplaats) 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot, Pernella Vink, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: Op Eerste Pinksterdag D.V. 9 juni hopen een aantal leden van onze gemeente openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Laten wij met de aanstaande nieuwe lidmaten meeleven en voor hen bidden. “Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap –vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe”. Filippenzen 1:3-5

Jaarrekening 2018: De jaarrekening 2018 van onze Hervormde Gemeente ligt van zaterdag 1 juni tot en met zaterdag 8 juni ter inzage bij de penningmeester, Egbert van Eijl, Dorpsstraat 14B. Voor afspraak graag even bellen 0184-416324. Namens de kerkrentmeesters.

Agenda:
05-06: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Jet, Oosteinde 32, voorbereiding Jantine
05-06: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
05-06: Aannemingsavond belijdeniscatechisanten

Ten slotte: Op D.V. zondag 2 juni is het de zogenaamde weeszondag, de zondag tussen de Hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Wij luisteren in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Filippenzen 1: 1 t/m 18.

M.C. Stehouwer