Kerkbode 19-08-2022

Zondag 21 augustus 2022
09.30 uur: ds. E. van der Poel (Meerkerk)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 73:1 n.m. Ps. 79:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink, Rosanne de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: William Bakker en Elise Hoogendijk delen met ons dat zij elkaar het jawoord hopen te geven D.V. donderdag 22 september 2022. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst die om 15.15 uur begint in de Dorpskerk te Wijngaarden. Wij bidden om Gods nabijheid in hun huwelijk en wensen William en Elise, samen met hun familie en allen die bij hen horen, van harte een gezegende dag toe.

Ten slotte: D.V. zondagavond hopen we samen met zoveel mogelijk dorpsgenoten te luisteren naar Gods Woord vanuit Romeinen 10, het thema zal zijn “Hoor ik het goed?” Deze dienst is in de tent achter ’t Wingerds hof, aanvang 18.30 uur. Er zal dus geen kerktelefoon/internet uitzending zijn. Laten we biddend om de krachtige werking van de Heilige Geest toeleven naar de zondag!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 19-04-2019

Donderdag 18 april 2019 – Witte Donderdag
19.30 uur: Bezinningsmoment; thema ‘Waarom?’

Vrijdag 19 april 2019 – Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
Voorzang: Ps. 139:1
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

Zaterdag 20 april 2019 – Stille Zaterdag
19.30 uur: Bezinningsmoment; thema ‘Daarom!’

Zondag 21 April 2019 – Eerste Paasdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J. Belder (Harskamp)
Voorzang: v.m. Ps. 97:1 n.m. Ps. 67:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (GZB: ondersteuning Daan en Judith van de Kraan) 2. Kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Rosanne de Jong, Henrike Smits

Maandag 22 april 2019 – Tweede Paasdag
09.30 uur en 11.30 uur: Sing-in
Collecte: Onkosten van de Sing-ins
Oppas 09.30 uur: Karin Oskam, Daniëlle de Jong, Elise Leeuwis

Omzien naar elkaar: “de Redder leeft”, dat is de titel van een klein boekje dat op Eerste Paasdag voor de kinderen beschikbaar is in de kerk. De boodschap van Pasen is voor jong en oud een noodzakelijke en blijde boodschap. Een ieder mag dit boekje meenemen en/of doorgeven aan kinderen en kleinkinderen. Het Evangelie van Jezus Christus doorgeven is Hem dienen en omzien naar elkaar!

Opbrengst diaconiecollecte: Januari: Algemeen € 387,68. MAF € 387,20. Leerstoelfonds € 287,00. Kerkelijke activiteiten € 187,24. Februari: Algemeen € 796,06. Predikantsplaats € 189,90. H.A. Wycliffe € 328,55. Maart: Algemeen € 616,86. GZB € 340,48. Onderhoudsfonds € 154,00. De Herberg € 364,95. Namens de Diaconie iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Agenda:
24-04: Kerkenraadsvergadering
25-04: Immanuël

Ten slotte: Op Goede Vrijdag D.V. 19 april luisteren we naar Gods Woord vanuit Johannes 19: 23 t/m 37. Op de Eerste Paasdag D.V. zondag 21 april horen wij de blijde boodschap vanuit Gods Woord vanuit Johannes 20: 24 t/m 31. We bidden dat deze hoogtijdagen van het kerkelijk jaar een diepe indruk mogen achterlaten in het leven van jong en oud. Aanbidding en verwondering, geloof en gehoorzaamheid, alles voor de Opgestane Heer!

M.C. Stehouwer

Kerkbode 25-01-2019

Zondag 27 januari 2019
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente-dienst)
18.30 uur: ds. J. Muller (Bleskensgraaf)

Voorzang: v.m. Ps. 136:1 n.m. Ps. 62:5
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Suzanne de Gier, Pernella Vink, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: “Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.” Ezechiël 34: 15-16

Kind in de Gemeente-dienst: Zondag 27 januari is er weer een Kind in de Gemeente-dienst. In deze dienst willen we na denken over het verhaal van de Goede Herder en het verloren schaap. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee. Voor de kinderen is er in de bovenzaal van de kerk een verwerking van het verhaal! Neem jij je vriendje of vriendinnetje mee?

Familie Rojas: Beste mensen, ons verlof zit er alweer bijna op. Voor degenen die nog even afscheid willen nemen: iedereen is welkom op maandag 28 januari tussen 15.00 en 17.00 uur, en tussen 19.30 en 21.00 op Oosteinde 36. Groeten, Jorge en Mariëtte Rojas en kinderen.

Eerstvolgende jeugddienst: Volgende week 3 februari zal de eerste jeugddienst van het jaar worden georganiseerd. In deze dienst zal Arie de Rover met ons de Bijbel openen. Naast het luisteren zullen we zingen, bidden en is er tijd om elkaar te ontmoeten. De dienst begint om 14.30 uur. Noteer jij de datum in je agenda?

Agenda:
24-01: Week van gebed 19.30 uur
25-01: Week van gebed 19.30 uur
26-01: Week van gebed 19.30 uur
27-01: JV
28-01: Catechese
28-01: Vrouwenvereniging
30-01: Bij de Bron
30-01: Bijbelstudiekring: 20.00 uur bij fam. Hoogendijk, Westeinde 2, hfst. 5, voorbereiding Sonja
31-01: Immanuël

Ten slotte: In de morgendienst van D.V. zondag 27 januari luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Lukas 15: 1 t/m 7. Lees ter voorbereiding voor jezelf of in het gezin dit hele hoofdstuk door. Waar gaan deze drie gelijkenissen over? We bidden om een gezegende diensten.

M.C. Stehouwer