kerkbode 22 september 2023

Zondag 24 september 2023|
09.30 uur:  ds. T.J Korten (Boven-Hardinxveld)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud-Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 75:1  n.m. Ps. 1:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Jeugdraad)  2. Kerkbeheer (startweek) 3. Kerkbeheer. U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Karin Oskam, Marit de Groot en Ellis Kuiper

   Omzien naar elkaar: We mochten zondag voorbede doen voor Piet van Herwijnen. Zijn bloedwaarden zijn nog aan de lagekant. Als deze omhoog gaan kan de volgende kuur doorgaan. Het blijft een spannende fase waarin Piet en Corrie in zitten, maar ze mogen ook dankbaar inzien dat ze steun en kracht krijgen van onze Hemelse Vader. Ook bidden we voor alle ouderen die thuis of elders verzorgd worden. Zo denken we aan mevr. Brandwijk-Bouwman die in Yulius verzorgd wordt. Bemoedig elkaar daarom en bouwt de een de ander op, zoals u trouwens al doet. 1 Thessalonicenzen 5:11.
 De Vuursteen: 19 sept. is de nieuwe club De Vuursteen van start gegaan onder leiding van Nadia Vink en Elise Leeuwis. Deze club is voor de groepen 5 en 6 van de basisschool. Deze avonden vinden om de twee weken plaats op dinsdagavond van 18.30 tot 19.45 in basisschool de Zaaier. Zit je in groep 5 en of 6 dan ben je van harte welkom!!! 
  Vakantie Bijbel-club: We zijn als VBC commissie al druk bezig met de voorbereidingen voor de VBC op dinsdag 17 en woensdag 18 oktober. Zetten jullie deze datum alvast in de agenda? Verdere informatie volgt.

Agenda:
24-09: JV
25-09: Vrouwenvereniging
26-09: Catechese
27-09: Vrouwenbidstond
27-09: Bij de Bron
27-09: Bijbelgesprekskring
  Ten slotte: Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Afgelopen zondag mochten we stil staan bij het lijden en sterven van onze Verlosser door middel van het Heilig avondmaal. Laten we dan allen, zoals tijdens de dienst opgeroepen werd, het licht wat schijnt laten reflecteren in ons leven. En vandaar uit iedere week weer de nieuwe week in gaan.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

kerkbode 15 september 2023

Zondag 17 september 2023
09.30 uur: ds. H. van der Veen (Sliedrecht) Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. H. van der Veen (Sliedrecht) Heilig Avondmaal

Voorzang: v.m. Ps. 60:7  n.m. Ps. 81:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Marokko) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)
Heilig Avondmaal collecte: Stichting ontmoeting
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Gerjan de Groot en Lennard de Groot

    Diaconie collecte: De collecte voor de diaconie zal zondag bestemd zijn voor de noodhulp en de slachtoffers van deaardbevingsramp in Marokko.

   Heilig avondmaal: De vieringen zullen in de morgen en avonddienst op dezelfde manier gehouden als de voorgaandevieringen. In de ochtenddienst aan de tafel, en in de avonddienst in de banken. Voor degenen die in de avonddienst aangaan willen we vragen zoveel mogelijk in de voorste banken plaats te willen nemen.

   Zingen na de dienst: Na de avonddienst mogen we de Heere groot maken en elkaar bemoedigen door het zingen van liederen uit Weerklank. De volgende nummers hopen we te gaan zingen: 242: alle3 / 267: 1, 2, 3 en 6 / 443: hele lied / 438: alle 3 / 237: 1 en 2 / 356: alle 4.  Blijft u/ jij ook? Zingen maakt blij!

   Rommelmarkt: De netto opbrengst van de afgelopen Rommelmarkt is €10.922,00.  Alle medewerkers heel hartelijk dank voor jullie medewerking. Op zaterdag 30 december hopen wij weer onze jaarlijkse Oliebollenactie te organiseren.

   Mannen- en vrouwenvereniging: D.V. 18 september a.s. hopen we als mannen- en vrouwenvereniging de gezamenlijke openingsavond te houden. De inleider is Marinus Boot uit Nieuw-Lekkerland. Hij heeft als onderwerp: “Uw Koninkrijk kome”, waarbij verbinding wordt gelegd richting de verenigingsavonden. Aanvang: 19.45 uur. Plaats: Grote zaal van ’t Wingerds hof. Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

   Start Bijbelstudiekring: 20 september start Bijbelstudiekring. 1 x per 2 weken komen we bij elkaar, op woensdagavond, 20:00 uur. Een nieuw seizoen is een mooie kans om aan te sluiten, iedereen is welkom! We gaan aan de slag met het boekje : “Jesaja, het vijfde evangelie” van dr. J. Dekker. De eerste avond is een algemene inleiding op het onderwerp, en zullen we inventariseren wie er een boekje wil. Locatie: fam. Stolk, (06 34673414)

    Agenda:
17-09: Zingen na de avonddienst
18-09: Mannen- en vrouwenvereniging, aanvang: 19.45 uur in ’t Wingerds hof
20-09: Bijbelstudiekring om 20.00 uur, locatie: Dorpsstraat 18

   Ten slotte: Na een gezellige opening van het winterwerk en een duidelijke boodschap tijdens de start op zondag, willen we alle leiding, vrijwilligers, clubs en verenigingen Gods zegen toewensen op hun werk binnen de gemeente en dat we als gemeente vrucht mogen dragen in Hem verbonden.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.

kerkbode 31-03-2023

Zondag 2 april 2023

10.00 uur: ds. H.J. Menkveld (Giessenburg)

18.30 uur: ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 9:1  n.m. Ps. 22:14

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Tear project Nepal)   2. Kerkbeheer (Beeld- en geluidsinstallatie)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Karin Oskam en Elise Leeuwis

   Omzien naar elkaar: Piet van Herwijnen , mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis na een herseninfarct. Grote zorgen weer voor dit gezin nu het juist de laatste tijd weer goed mocht gaan met de gezondheid van Piet.

Ook voor Magda Romijn breekt een spannende tijd aan. Over enkele weken zal ze geopereerd worden om een tumor te verwijderen. Komende weken zal ze moeten aansterken om de operatie te kunnen ondergaan.

Zoals een kuiken schuilt onder de vleugels van een hen. Zo mogen we schuilen met al onze zorgen en noden bij onze hemelse Vader.

   Oud papier: In het 4e  kwartaal van 2022 hebben we, als jeugdraad, het mooie bedrag van € 303,-  mogen ontvangen, met het ophalen van oud papier! Mooi om zo als dorp het jeugdwerk te kunnen ondersteunen! We hopen ook in 2023 weer op uw steun te kunnen rekenen, door uw papier aan de weg te zetten op elke 2de zaterdag van de maand. Hartelijk dank hiervoor!

   Stille week: Op dit moment leven we toe naar Pasen. In de week van 3 tot 10 april is de kerk open voor stille tijd.
Maandag, dinsdag, woensdag van 19.00-20.00 uur, donderdag en zaterdag van 19.30-20.00 uur. Op donderdag en zaterdag is er een bezinningsmoment. (zie het boekje dat bij de kerkbode is toegevoegd) Vanuit de Stille tijd commissie wensen we u een gezegende tijd toe.

 Agenda:

01-04: De Kroon

02-04: JV

03-04: Start Stille week

05-04: Vrouwenbidstond: Matenasche Scheikade 6 Papendrecht, voorbereiding: Carin

05-04: Collectemuntenverkoop van 19.00-20.00 uur in de consistorie

06-04: Immanuel

   Ten slotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 17 maart 2023

Zondag 19 maart 2023

10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)

18.30 uur: prop. P. van der Schee (Hoevelaken)

Voorzang: v.m.  Ps. 131:4  n.m. Ps. 24:4

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Trauma Healing Network Namibië) 2. Kerkbeheer (onderhoud pastorie)

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,

of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.

Oppas: Wilma Nijhof en Rosanne de Jong.

   Omzien naar elkaar: Laten we in onze gebeden de gemeenteleden gedenken die elders verzorgd worden of die in het ziekenhuis verblijven.

   Ouderenmiddag: 22 maart is er weer een ouderenmiddag Mw. den Dikken komt ons vertellen over Domari zigeuners. Dhr. Boot, onze pastoraalmedewerker, hoopt een meditatie te verzorgen. Allen hartelijk welkom om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Wilt u opgehaald worden dan kunt u bellen naar Arja Kraaijeveld.

Ook kunt u zich dan evt. ook al opgeven voor de excursie, die verzet is naar 12 april. Groetjes Rianne de Groot.

   Jas verwisseld: Na de morgendienst van 3 maart heeft iemand per abuis de zwarte wollen jas (met embleem Verschoor) van Jacob Oskam aangetrokken i.p.v. de eigen zwarte jas (met embleem Jack en Jones). Vraag is of betreffende persoon voor de uitwisseling van de jassen contact op wil nemen met J. Oskam.

   Agenda:

19-03: JV

20-03: Mannenvereniging

22-03: Ouderenmiddag: 14.45 uur in ’t Wingerds hof

23-03: Immanuel

   Ten slotte: Jezus zei tegen hem (ons): “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, is: U zult u naaste liefhebben als uzelf.” (Mat. 22: 37-39) Vanuit dit bijbel gedeelte is de conclusie te trekken dat omzien naar elkaar een grondhouding is van de gemeente van Christus. De Heere Jezus laat in de periode op aarde zien hoe belangrijk ‘omzien naar’ is. Dat begint al met het naar ons toe komen op aarde. Hij ziet naar ons om. Hij kwam om ons te redden. Verder zijn er talloze voorbeelden ons gegeven in de boeken van de apostelen. Tot en met aan de laatste momenten toe was Jezus bezig met ‘omzien naar’. Als gemeente van Jezus Christus onze God loven en prijzen en zijn naam groot maken. Geraakt door Gods Woord en gedreven door de Geest mogen wij een warme en gastvrije

gemeente zijn!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.

kerkbode 10 maart 2023

Zondag 12 maart 2023

10.00 uur: prof. dr. H. v.d. Belt (Woudenberg)
18.30 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)
Voorzang: v.m. Ps. 25:2  n.m. Ps. 51:4
Collecten: in beide diensten: 1. Kerkbeheer  2. Kerkbeheer (energiekosten)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99
Oppas: Elske Baan, Henrike Smits en Maaike de Haan

   Omzien naar elkaar: “ En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof”. Galaten 6:9-10.

   Afscheidsavond fam. Stehouwer: D.V. donderdagavond 30 maart is de nieuwe datum voor het afscheid van fam. Stehouwer. Deze avond zal in ’t Wingerds hof zijn. U bent vanaf 19.45 uur welkom, we starten om 20.00 uur.

   Zangdienst 2e Paasdag: Als Evangelisatiecommissie zoeken we mensen die ook dit jaar mee willen zingen tijdens de zangdienst op 2e Paasdag! We oefenen onder professionele begeleiding op donderdagavond 23, 30 maart en 6 april in de kerk. We starten om 19.30 uur. Wil je meedoen? Laat het ons weten!  Groetjes Rianne en Arja tel 0642474804.

   Zingen na de dienst: Zondag is er weer zingen na de avonddienst. Zingt u/jij weer mee?We gaan de vol-gende liederen zingen uit Weerklank:140:1,3,4,7 /144: alle 4 /381:1,2,3  /362:1,3,4 /439:1,2,4 /420:alle 4  

   Wingerdknopjes: Ook dit jaar zingen we met koor tijdens de zangdienst op tweede Paasdag. Zit je niet op koor, maar wil je wel meedoen, dan ben je welkom op de dinsdagmiddag om 15.30-16.30 in ’t Wingerds hof.

    Agenda:
11-03: Mannenbidstond: om 07.30 uur in de schuur van Jelle, voorber. Jan Willem Stolk
11-03: Oud papier (Wessel v.d. Berg en Johan Brandwijk)
11-03: De Kroon
12-03: Zingen na de dienst  
13-03: Vrouwenvereniging
15-03: Vrouwenbidstond: dr. Ingelsestraat 3, voorber. Hanneke
15-03: Kerkenraadsvergadering
15-03: Bij de Bron
15-03: Bijbelstudiekring
  Ten slotte: Vorige week zondag middag zijn we met enkele gemeenteleden naar de intrededienst van ds. M.C. Stehouwer in Scherpenzeel geweest. De intrede preek ging over “Zie het Lam Gods” vanuit Johannes 12: 20 – 33. In dit kerkgebouw zijn prachtige ramen met Bijbelse afbeeldingen zichtbaar. Op één daarvan is een lammetje afgebeeld. Ook hier maakte ds. Stehouwer gebruik van een voorbeeld om het de kinderen duidelijk te maken. Hij zette een kinderstoeltje neer in het gangpad van de kerk en vroeg of één van de kinderen daar plaats wilde nemen. Vandaar keek je door de preekstoel heen, en zag je het Lam Gods. Dit is wat we als mens moeten doen. Ons klein maken als een kind en niet naar de dominee kijken, want die komen en gaan. Maar ons richten op Christus. Hij die onze zonden op zich nam. Van hieruit willen we ds. Stehouwer en zijn gezin nogmaals Gods zegen toewensen in het werk wat ze daar mogen verrichten in Scherpenzeel.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad.