Kerkbode 22 maart 2024

Zondag 24 maart 2024

10.00 uur: prop. A. van Eckeveld (Woerden)

18.30 uur: ds. J.H. Menkveld (Giessenburg)

Voorzang: v.m. Ps. 25:1 n.m. Ps. 22:16

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Oekraïne Kimon/Stefanie)

                  2. Kerkbeheer (verbouwing pastorie)

Oppas: Suzanne de Gier en Anna de Haan

Vrijdag 29 maart 2024 – Goede vrijdag

19.30 uur: ds. J.C. de Groot (Dordrecht)

Voorzang: n.m. Ps. 16:1

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

   Omzien naar elkaar: We danken met de familie Damsteeg dat er kleine stappengemaakt mogen worden in het herstel van Peter! We bidden voor hem en zijn gezin in de weg die ze gaan.

   Doopdienst: Afgelopen zondag mocht de doop bedient worden aan Tiemen Meerkerk en Dieks Stuij.Tiemen kreeg als dooptekst: “En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt,zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (Johannes 6:35).Dieks kreeg als dooptekst: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”(Johannes 6:47). We wensen de doop ouders veel wijsheid en zegen op hun “ja” woord.

   Stille week: Inmiddels zitten we midden in de lijdensweken. Een tijd waarin we toeleven naar Pasen. Voorafgaande aan het gedenken van de opstandingsdag van Jezus Christus met Pasen, is er de ‘Stille Week’. Ook dit jaar organiseren we weer de bezinningsmomenten van 25 maart t/m 30 maart in de kerk. Het thema is: “Door het duister naar het Licht”. We nodigen iedereen van harte uit voor deze avonden. Met vriendelijke groeten, de commissie ‘Stille Week’.

   Training ‘Wees mijn getuige’: Raakt u/raak jij wel eens gefrustreerd in je pogingen het evangelie te delen?. Voel jij je schuldig dat je geen betere getuige van de Here Jezus bent?Dit hoeft niet zo te zijn! Het goede nieuws is dat ook u/jij geloofsgesprekken kunt voeren die niet alleen zinvol en effectief zijn, maar ook boeiend en transformerend voor jullie beiden. Leer ook gespreken te voeren zoals Jezus dat deed. In de cursus “Wees mijn getuige” wil Christiaan van Dijk van Operatie Mobilisatie ons toerusten en meer zelfvertrouwen geven in het hebben van geloofsgesprekken met de mensen om ons heen. 

Gedurende de training die drie avonden duurt, zullen we ons focussen op vijf stappen om op een natuurlijke, ongedwongen en zelfs prettige manier een getuige van Christus te kunnen zijn:

Ÿ Opmerken – onze ogen openen voor wat er echt aan de hand is

Ÿ Dienen – het belang van het nemen van initiatief om Gods liefde over te brengen

Ÿ Luisteren – de praktijk om minder te zeggen om juist meer te zeggen

Ÿ Afvragen – leren om onze nieuwsgierigheid aan te spreken en te verkennen

Ÿ Delen – de tijd en plaats voor Gods verhaal

De data zijn: 22 mei / 5 juni / 19 juni. Aanvang: 19.30 uur.

Meld je aan bij Bart van den Berg via de gemeente-app of ouderling3@hervormdwijngaarden.nl Na aanmelding volgt nog verdere gedetailleerde informatie. Iedereen van harte welkom!

   Jeugdraad: Actiemarkt voor Costa Rica: Op vrijdag 12 april van 16.00 tot ong. 19.00 uur is er een actiemarkt voor Costa Rica in en rond de school. Onze clubleden van o.a. De Vuursteen, De Bron en Immanuel, zijn of gaan druk aan de slag om leuke, lekkere en mooie dingen te verkopen. De opbrengst is voor Costa Rica, het  diaconaal project van de HGJB/IZB. Wilt u ook meedoen of heeft u een vraag? Ons actienummer is 0629-192304. Graag een plekje in uw agenda geven: 12april!

   Agenda:

25-03: Stille tijd: 19.00 uur

            Mannenvereniging

26-03: Stille tijd:19.00 uur

            De Vuursteen

27-03: Vrouwenbidstond (loc. Burg. Topstr. 1) voorber. Rianne

           Stille tijd: 19.00 uur

           Bijbelgesprekskring: 19.30 uur (bovenzaal ’t Wingerdshof)

28-03: Bezinningsmoment: 19.30 uur

           Immanuel

   Ten slotte: Namens de kerkenraad wensen we u een goede week van bezinning in de stille week voor Pasen.

Hartelijke groet,

                                 De kerkenraad