kerkbode 12 januari 2024

Zondag 14 januari 2024

10.00 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)  

18.30 uur: ds. M.H. Vastenhout (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 141:1 n.m. Ps. 36:2

Collecten: in beide diensten: 1.  Diaconie 2. Kerkbeheer (kosten opknappen kerkplein) 3. Kerkbeheer  

Oppas: Suzanne de Gier en Rosanne de Jong

   Herbevestiging ambtsdragers: In de ochtenddienst van 14 jan. zullen de volgende broeders worden herbevestigd.Ouderling kerkrentmeester Bart Nijhof, ouderling Bart van den Berg, en diaken Theo Aantjes.

   Verhuisbericht: We ontvingen een verhuisbericht van Harwin en Margreet Meerkerk-Stuij. Na een tijd in de stacaravan gewoond te hebben is hun nieuw gebouwde huis af. Wijngaarden. We wensen hen van harte Gods Zegen in hun nieuwe woning.

Belijdenis catechese: Vanuit onze gemeente volgen er 2 personen belijdenis catechese in
Molenaarsgraaf. Zie het stukje in deze kerkbode bij Molenaarsgraaf.

Bedankt: Wij willen u allen hartelijk bedanken voor alle kaarten met kerst en voor al het medeleven rondom het ziek zijn van Maarten. Wij wensen u Gods zegen toe voor 2024. Groeten, fam. Boot.

   Oliebollenactie: Op vrijdag 29 dec. is weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Er zijn op deze dag veel appelbeignets en oliebollen gebakken en verkocht. De netto-opbrengst van € 2.850,- is bestemd voor het onderhoudsfonds van de kerk. Alle medewerkers en klanten heel hartelijk dank. Ook in 2024  hopen wij weer de tuinplantenactie, rommelmarkt en oliebollenactie te kunnen organiseren. Het Rommelmarktcomité.  

   Zingen na de dienst as zondag: We gaan de volgende liederen uit Weerklank zingen:

354 alle 3, 418 1 en 4, 430 alle 4, 432 alle 2, 440 alle 3, 359 alle 4. Iedereen hartelijk welkom om op deze manier God groot te maken.

   Mannenvereniging: 15 jan. is er weer een mannenvereniging avond. We behandelen dan het onderwerp uit MANkracht van november. De inleiding van ds. Van der Veen is verzet naar de verenigingsavond van 12 februari. Belangstellenden hartelijk welkom. De avond begint om 19.45 uur in de bovenzaal van ‘t Wingerds hof.

   Ouderenmiddag: A.s. woensdag 17 jan. is er om 14.45 uur weer een ouderenmiddag in ’t Wingerds hof. Mw. Molenaar van Woord en Daad hoopt ons over hun werk te komen vertellen. Dhr Boot verzorgt weer de meditatie.  Wilt u opgehaald worden, bel dan Arja Kraaijeveld 06-42474804. We hopen weer op een fijne middag met elkaar en neem gerust eens iemand mee.

   Agenda:

13-01: WoW om 07.30 uur in de schuur van Piet, leiding Lenaart Vlies

13-01: Rommelmarkspullen inleveren tussen 10.00-12.00 uur

13-01: Oud papier (Wessel v.d. Berg en Johan Brandwijk)

14-01: Zingen na de avonddienst

14-01: JV

15-01: Mannenvereniging

16-01: Catechese

17-01: Ouderenmiddag

17-01: Bijbelstudiekring

  Ten slotte: Naar aanleiding van de preek van zondag avond. Buigt u uw knieën nog deze week voor het slapen gaan voor onze Heer en Heiland?

Hartelijke groeten,

De kerkenraad .