Zondag 21 januari 2024

10.00 uur: kand. W. Wiersma (Sliedrecht)

18.30 uur: prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps 18:vz  n.m. Ps. 141:1

Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Uganda-Child Restoration Outreach) 2. Kerkbeheer (verbouwing pastorie)

Oppas: Mathilde van Os, Anna de Haan en Maaike de Haan

   Bijbelgesprekskring: De datums van de bijbelgesprekskring voor het nieuwe jaar zijn 24 januari, 21 februari, 27 maart en 1 mei. Van harte welkom om aan deel te nemen. De avonden starten om 19.30 uur in het ’t Wingerds hof onder begeleiding van Marinus Boot.

   Evangelisatiecommissie: Het laatste kwartaal van 2023 is er € 1153,36 gespaard voor maaltijden en bijbels voor Romakinderen. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar dit project. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage! Een hartelijke groet van de EZC. 

   “Verander uw blik”:  € 3180, = hebben we het afgelopen half jaar binnengehaald met het inzamelen van oud ijzer. Er was veel aanbod, vanuit Wijngaarden en (soms verre) omstreken, waarvoor hartelijk dank! Het geld is bestemd voor Jorge en Mariëtte Rojas, die met hun gezin in Guatemala wonen en werken en daar op allerlei manieren bezig zijn met zending en ontwikkeling. Ook namens hen: dank voor uw betrokkenheid! Een hartelijke groet van het oud-ijzer team: Jelle,

Jan Willem en Hanneke.

   Week van gebed: Maandag 22 t/m zaterdag 27 jan. is weer de week van gebed in de kerk. We bidden met elkaar rondom het thema “Gebed voor eenheid”. Iedereen is van harte welkom we beginnen om 19.30 uur.

   Agenda:

20-01: Instuif

21-01 t/m 28-01: Week van gebed

22-01: Vrouwenvereniging

23-01: Catechese

23-01: de Vuursteen

23-01: Jeugdraadvergadering

24-01: Vrouwenbidstond: Oosteinde 7, voorber. Hanneke

24-01: Bij de Bron

24-01: Bijbelgesprekskring: aanvang 19.30 uur in ’t Wingerds hof

25-01: Immanuel   

   Ten slotte: Dankbaar kijken we terug op de herbevestigingsdienst van afgelopen zondag. Dankbaar dat de kerkenraad vervuld mag blijven en dat de broeders weer de vrijmoedigheid hebben mogen ont-vangen om hun nieuwe termijn in te gaan. Ze mochten bemoedigd worden door de woorden uit

Johannes 1 vers 37b: “En zij volgden Jezus.” Bid ook voor hen dat zij de kracht en wijsheid mogen ontvangen van onze Hemelse Vader, zodat ze hun werk vol liefde en trouw mogen doen, en Hem

volgen.

Hartelijke groeten,

De kerkenraad.