Kerkbode 01-03-2019

Zondag 3 maart 2019 – 1ste lijdenszondag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. H.P. Brendeke (Hagestein)

Voorzang: v.m. Ps. 87:1 n.m. Ps. 22:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof, Marita Brand, Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Voor zieken en rouwdragenden; We bidden om kracht en de goedertierenheid van de Heere; elke morgen nieuw: Zijn trouw is groot! (n.a.v. Klaagliederen 3: 22-23)

Afsluiting catechese: Met de 15 t/m 17 jarige groep hebben we op 4 maart onze laatste catechese les voor dit seizoen. Met de 12 t/m 14 jarige groep gaan we op zaterdag 9 maart naar de TOV-avond van de HGJB. We verzamelen om 18.30 uur op het kerkplein. Een ieder is welkom!

Instuif: Beste jongens en meiden, 8 maart gaan we naar het cpj toneelstuk. Opgeven kan via Jannet 06-43168254 of Mathilde 06-29291944. 18.45 uur verzamelen bij het melkmeisje. Kosten zijn € 5,- p.p Het kan later dan 22.00 uur worden voordat jullie thuis zijn. Groetjes, de instuif leiding

GZB-dag: 25 jaar geleden vond er in Bosnië een gruwelijke oorlog plaats. Dit jaar zendt de GZB voor het eerst zendingswerkers uit naar dit land: Adré & Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluijs willen gaan helpen bij de opbouw van de kerk aldaar. Iemand die zich daar ook altijd voor heeft ingezet is dr. Peter Kuzmic. Hij is een van de sprekers op de GZB-dag, die dit jaar plaatsvindt op D.V. zaterdag 16 maart in Barneveld. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. De muzikale begeleiding is in handen van Martin Zonnenberg. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Van harte welkom! Zie voor meer informatie en om u aan te melden: www.gzb.nl/gzb-dag.

Agenda:
01-03: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
04-03: Catechese 19.30 uur 15 t/m 17 jarige
04-03: Mannenvereniging
06-03: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Arja, Dr. Ingelsestraat 3, voorbereiding Mirjam
06-03: Collectemunten verkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie
06-03: Bij de Bron
06-03: Bijbelstudiekring 20.00 uur bij fam. Stolk, Dorpsstraat 18, hfst. 7, voorbereiding Jantine
06-03: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Op D.V. zondagmorgen 3 maart luisteren we naar Gods Woord uit Jakobus 3. We wensen jong en oud gezegende diensten toe.

M.C. Stehouwer