Kerkbode 08-03-2019

Zondag 10 maart 2019 – 2de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. E. van Wijk (Sprang)
18.30 uur: ds. A. Vastenhoud (’s Gravenhage)

Voorzang: v.m. Ps. 149:1 n.m. Ps. 118:3
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Barbera de Groot, Rachel Stehouwer, Elise Leeuwis

Woensdag 13 maart 2019 – Biddag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
19.30 uur: Prop. A. van Kralingen (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 48:6 n.m. Ps. 107:22
Collecten: v.m. 1. Biddagcollecte Kerkbeheer n.m. 1. Kerkbeheer 2. Biddagcollecte Kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld, Jacoline de Jong

Omzien naar elkaar: “De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, …” (Jesaja 61: 1a)

Instuif: Beste jongens en meiden, 8 maart gaan we naar het cpj toneelstuk. 18.45 uur verzamelen bij het melkmeisje. Kosten zijn €5,- p.p. Het kan later dan 22.00 uur worden voordat jullie thuis zijn. Groetjes, de instuif leiding

Nacht voor de kerk: Beste gemeenteleden, wij, als jeugd, willen een nacht voor de kerk organiseren i.v.m. groot onderhoud aan de kerk. Dit staat gepland op 21-22 juni 2019. Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda. Wilt u mee organiseren, heeft u vragen of ideeën? Deze zijn van harte welkom bij Simon Stuij 06-10139223. Groetjes, de commissie van nacht voor de kerk

Correctie datum jeugddienst: In een eerder kerkbode-bericht en op de gemeenteagenda is 26 mei 2019 vermeld als datum voor de eerstvolgende jeugddienst. Deze datum is niet correct. De eerstvolgende jeugddienst staat gepland op 23 juni 2019. Willen jullie dit veranderen op de kalender of in de agenda? Het thema en de spreker van deze jeugddienst zal nog volgen.

Fiets: Al lange tijd staat er op het kerkplein een fiets waarvan de eigenaar onbekend is, als komende week de eigenaar zich niet meldt, hebben de kerkrentmeesters het voornemen deze fiets te doneren aan het rommelmarktcomité.

Agenda:
08-03: Instuif cpj toneelstuk
09-03: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle Duister, Westeinde 4, leiding Teo Hoogendijk
09-03: Oud papier: Jelle Duister en Bart de Gier
09-03: TOV avond catechesegroep 12 t/m 14 jarige
10-03: JV
11-03: Vrouwenvereniging
14-03: Immanuël
14-03: Belijdeniscatechese

Ten slotte: In verband met mijn afwezigheid vanwege de nascholing, bedienen D.V. zondag 10 maart twee gastvoorgangers het Woord. Op biddag, D.V. woensdagmorgen 13 maart, luisteren we samen met de kinderen van de basisschool naar Gods Woord uit 1 Koningen 3: 1-15. De Heere nodigt Salomo uit om te bidden, alles te vragen aan de Heere! In de avonddienst bedient een gastvoorganger het Woord. Zo bidden wij samen om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer