Kerkbode 22-02-2019

Zondag 24 februari 2019
10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. M.J. Van Oordt (Bodegraven)

Voorzang: v.m. Ps. 57:7 n.m. Ps. 71:17
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte Kerkbeheer
Oppas: Jannet van den Berg, Steijn van Driel, Henrike Smits

Afsluiting catechese: Met de jongste groep, 12 t/m 14 jarigen, gaan we op zaterdag 9 maart naar de TOV-avond van de HGJB. Voor informatie over het programma zie de site www.hgjb.nl. We verzamelen om 18.30 uur op het kerkplein om samen naar Dordrecht te gaan en zijn rond 22.00 uur weer thuis.

Bijbelgesprekskring: We komen D.V. woensdag 27 februari voor de vijfde keer bij elkaar in ’t Wingerds hof vanaf 20.00 uur. We bespreken dit keer 1 Samuël 15:1-23 n.a.v. hoofdstuk 6. Allen hartelijk welkom.

Gemeenteavond: Voor in de agenda en op de kalender; op D.V. dinsdag 26 maart hopen we weer een gemeenteavond te houden in ’t Wingerds hof, aanvang 20.00 uur. Een ieder is hartelijk welkom.

Ouderenmiddag: Op D.V. 27 februari aanstaande is de volgende ouderenmiddag. Arianne Diepenveen, consulent van de Nederlandse Patiënten Vereniging, hoopt met ons in gesprek te gaan over mantelzorg. Voor velen heel actueel! We beginnen om 14.45 uur in ’t Wingerds hof. Iedereen is hartelijk welkom!

Instuif: Beste jongens en meiden, i.p.v. 9 maart gaan wij 8 maart naar het cpj toneelstuk. Opgeven kan via Jannet 06-43168254 of Mathilde 06-29291944. 18.45 uur verzamelen bij het melkmeisje, kosten zijn 5,- p.p. groetjes, de instuif leiding

Agenda:
22-02: JV schaatsen
23-02: Café de Kroon
24-02: JV
25-02: Vrouwenvereniging
25-02: Belijdeniscatechese
27-02: Ouderenmiddag
27-02: Bijbelgesprekskring
28-02: Immanuël

Ten slotte: In verband met mijn voorjaarsvakantie gaan er op D.V. zondag 24 februari twee gastvoorgangers voor. We wensen elkaar gezegende diensten onder het Woord toe.

M.C. Stehouwer