Kerkbode 06-03-2020

Zondag 08-03-2020
10.00 uur: prop. C.B. Westerink (Rotterdam)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 139:14 n.m. Ps. 146:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Woensdag 11-03-2020 Biddag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 81:12 n.m. Ps. 104:7
Collecten: v.m. 1. kerkbeheer n.m.1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Josien Kuiper en Danielle de Jong

Omzien naar elkaar: Eline de Bondt en Robert van der Velde wensen wij, samen met familie en vrienden, op D.V. 13 maart een gezegende trouwdag toe. Om 14:30 uur zal de trouwdienst aanvangen in de kerk aan de Dorpsstraat. Wij bidden voor hen om Gods nabijheid en onvoorwaardelijke liefde in hun huwelijk.

Doopzitting: Op zondag 15 maart mag het sacrament van de Doop in het midden van de gemeente bediend worden. Daarom is er een doopzitting op dinsdag 10 maart om 20.00 u. in de consistorie van de kerk. Beide ouders hartelijk welkom.

Gemeenteavond: Op donderdag 26 maart is iedereen van harte welkom in ’t Wingerds hof voor de gemeenteavond. Samen luisteren we naar het getuigenis van de vervolgde Kerk via sprekers van Open Doors. Ook gaan we praktische lessen leren en vormgeven door samen te bidden voor vervolgde broeders en zusters en aan hen bemoedigende kaarten schrijven. Reserveer deze avond! Om 19.45 uur is er de inloop en om 20.00 uur starten we.

Fashion 4 Compassion: Op zaterdag 7 maart is er een kledingverkoop van 13.00 tot 17:00 uur onder de naam Fashion 4 Compassion aan de Breedeway 1a in Hardinxveld-Giessendam. Afgelopen weken is er veel mooie dames-, heren- en kinderkleding ingeleverd op diverse adressen in Wijngaarden en deze kledingstukken krijgen weer een 2e kans. De volledige opbrengst is bestemd voor Compassion. Carolien van der Plas gaat dit jaar de muskatlon lopen in Tanzania. Ze is hiermee ook de uitdaging aangegaan om een groot bedrag op te halen door zich in te zetten voor het werk van Compassion met verschillende acties zoals deze kledingmarkt. Van harte welkom op 7 maart. Entreeprijs is € 3,-. Meer informatie over Fashion 4 Compassion is te verkrijgen bij Willeke van den Berg 06-20095580.

Agenda:
08-03: JV: preekbespreking
09-03: Vrouwenvereniging
10-03: Doopzitting

Ten slotte:
D.V. zondag 8 maart, derde lijdenszondag, luisteren we in de avonddienst naar Gods Woord vanuit 1 Thessalonicenzen 4:1 t/m 8. Wat heeft de heiliging van elke gelovig te maken met het lijden en sterven van de Heere Jezus? Op de biddag D.V. woensdag 11 maart luisteren we ’s morgens, samen met de kinderen van de basisschool, naar het onderwijs van de Heere Jezus over gebed uit Lukas 11: 1-13. ’s Avonds luisteren we in deze lijdenstijd naar het gebed van de lijdende Christus in Gethsémané; Mattheüs 26:36-46. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer