Kerkbode 10-05-2019

Zondag 12 mei 2019
09.30 uur: ds. H. van den Belt (Woudenberg) Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. A. de Wit (Besoyen)

Voorzang: v.m. Ps. 121: 4 n.m. Avondzang: 4
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Extra collecte kerkbeheer
Oppas: Ria Brugmans, Rachel Stehouwer, Anouk Langerveld

Omzien naar elkaar: Psalm 85 vers 11; ‘Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.’ Een Woord om te delen en een verlangen om te koesteren in het omzien naar elkaar!

Rond het Heilig Avondmaal
Jongeren en ouderen zijn bij deze uitgenodigd voor een moment van bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We doen dat aan de hand van de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 78 t/m 82. We komen dit keer samen op D.V. woensdag 15 mei om 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk. Hartelijke welkom. Daaraan voorafgaand zal er om 19.30 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Agenda:
10-05: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
11-05: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Jan Willem
11-05: Oud papier: Hans Molenaar en Teo Hoogendijk
11-05: afsluiting JV
15-05: Censura Morum 19.30 uur
15-05: Bezinningsmoment Heilig Avondmaal 20.00 uur

Ten slotte: D.V. zondag 12 mei zullen, i.v.m. mijn nascholing, twee gastvoorgangers het Woord verkondigen. In de morgendienst bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 19 mei. Wij bidden om diensten tot eer van de Vredevorst Jezus Christus.

M.C. Stehouwer