Kerkbode 11-06-2021

Zondag 13 juni 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: kand. A. van Dalen (Oud-Alblas)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 80:11 n.m. Ps. 12:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra coll.)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: Met dankbaarheid aan God delen Jurian en Annette Bakker dat zij op 3 juni een dochter hebben ontvangen: Sara Ann Elisabeth. Zij schreven boven de kaart n.a.v. Psalm 71: “Want U bent mijn enige hoop Heer, mijn God, van jongs af vertrouw ik op U. Al vanaf de moederschoot steun ik op U, van de baarmoeder af bent U mijn Uithelper en was U het die mij droeg, U wil ik altijd loven.” Zij noemen haar Salome en ze is het zusje van Marilyn en Daniël. We feliciteren hen hartelijk en bidden om Gods zegen over dit gezin.

Vanuit de kerkenraad: Nu de coronamaatregelen worden versoepeld zijn vanaf a.s. zondag weer maximaal 60 kerkgangers welkom in de kerk. Eventueel kan er ook gebruik gemaakt worden van ’t Wingerds hof waar we ook de onderlinge verbondenheid in het samenkomen mogen ervaren. Er is dus plaats genoeg! De anderhalve meter regel en het advies om een mondkapje te dragen blijft van kracht. De slotzang mag vanaf vandaag weer gezamenlijk gezongen worden. De andere psalmen en liederen zullen door max. 4 zangers worden gezongen.

Dorcas: Vele jaren heeft fam. Roubos kleding en ander textiel ingezameld voor Dorcas. Vanaf nu neemt fam. A. de Groot het van hen over. U mag uw schone kleding en textiel wat heel is nu inleveren op Westeinde 32 in Wijngaarden.

Mariëtte en Jorge : Op vrijdag 11 juni hopen Mariëtte en Jorge Rojas met hun kinderen voor twee maanden naar Nederland te komen. Ze wonen in die periode op Oosteinde 36, waar ze wel eerst in quarantaine gaan. Daarna willen ze graag mensen ontmoeten. Mariëtte is alleen bereikbaan via WhatsApp 00 502 5999 8392. We wensen hen een gezegende tijd toe in ons midden.

Agenda:
11-06: Stille tijd, kerk open van 19.00-20.00 uur
12-06: Mannenbidstond van 08.00-09.00 uur in de kerk: leiding Teo Hoogendijk
12-06: Oud papier (Joas Hoogendijk en Bart de Groot)

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 13 juni luisteren we naar Gods Woord uit Nehemia 12. De Heere werkt in een doorgaande lijn aan de dienst van de verzoening. Gods trouw aan Zijn volk Israël geeft redenen tot een uitbundige vreugde. Wat heeft dat ons vandaag te zeggen in het licht van Zijn Zoon Jezus Christus? Laat deze zondag een eredienst zijn voor de Drieenige God!

M.C. Stehouwer