Kerkbode 12-06-2020

Zondag 14 juni 2020
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. J.C. de Groot (Dordrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 119:1 n.m. Ps. 21:4
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Willeke v.d. Berg, Marjoke de Groot en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: De mantelzorger is “iemand die langdurig, onbetaald zorgt voor zieke of oudere familieleden of bekenden”, zo lees ik het in het woordenboek. Zou dit ook de definitie kunnen zijn voor een christen? In ieder geval wil ik het omzien naar mantelzorgers, die langdurig gevende liefde bewijzen, van harte stimuleren. Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen, ontlasten in de zorgen en elkaar volhardend dienen? Galaten 6:2 “Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.”

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 2 x 20 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Verhuisd: de familie van mevr. M.H. van den Berg-Heikoop laat weten dat zij verhuisd is naar Bleskensgraaf. We wensen haar in haar nieuwe woonplaats Gods zegen toe.

Agenda:
13-06: Mannenbidstond WoW om 08.00 uur in de kerk, leiding Jan Willem Stolk
13-06: Oud papier: Wim de Groot en Bart de Groot

Tenslotte: D.V. zondagmorgen 14 juni luisteren we nogmaals naar Gods Woord vanuit Hebreeën 5:11 t/m Hebreeën 6. Ditmaal deel II uit deze preekstof: “volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe”, hoop hebben “als een anker voor de ziel”. Zien we er naar uit om aangesproken te worden door de Geest? We bidden om goede diensten voor jong en oud.

M.C. Stehouwer