Kerkbode 13-05-2022

Zondag 15 mei 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (VHA)
18.30 uur: ds. B.E. Weerd (Papendrecht)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 23:3 n.m. Ps. 24:4
Collecten: in beide diensten 1. Kerkbeheer (energiekosten) 2. Diaconie
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: Na de voorbede van afgelopen zondag ook vanaf deze plaats van harte Gods zegen toegewenst voor de jongeren die aan de schoolexamens beginnen. Verwacht het in alles van je leven van de Heere alleen. Psalm 25:12 “Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.”

Doop – Belijdenis – Avondmaal: “Tot de deelneming aan het Avondmaal worden de belijdende lidmaten van de gemeente toegelaten,…”. Deze zin uit ons beleidsplan stimuleert tot nadenken. De doop is een teken en zegel van het genadeverbond. Daar wordt geen keuze gevraagd van het kind dat gedoopt wordt. Je bent in het verbond geboren door Gods leiding in je leven. Dat schept echter wel een verplichting want het vraagt om een geloofsantwoord en een geheiligd leven. Bovenal schenkt de doop rijke voorrechten in alle beloften van de God Die doopt! In het verbond delen is dus geen keuze van ons hart maar het is Gods keuze en daaruit volgt de vraag wat wij daarmee doen. Buig je voor de God van je doop of weiger je zijn genade in Jezus Christus aan te nemen? Bij het avondmaal is dat heel anders. Aangaan en deelnemen aan de bediening van het Heilig Avondmaal is een bewuste keuze en daad. Avondmaalsgang betekent belijdenis doen; de dood van Jezus Christus verkondigen totdat Hij komt; gemeenschap en verbondenheid met alle heiligen oefenen; met verlangen uitzien naar Zijn Koninkrijk. Het is onmogelijk om dat zonder bewustheid en zonder oprecht geloof te doen. Niet voor niets vraagt het avondmaalsformulier in lijn met de Schrift om een stuk zelfbeproeving. Zo is verband helder en zichtbaar. Ben je als kind gedoopt, dan heeft de Heere je belijdenis nog te goed. Vandaar de vraag voor oud en jong! Verlangt u, verlang jij erna om te gaan leven vanuit kruis en opstanding en persoonlijk Jezus Christus als Heer te belijden?

Rondom het Heilig Avondmaal: Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van onderwijs en bezinning op het Heilig Avondmaal D.V. maandag 16 mei om 20.00 uur. Op dezelfde avond zal Censura Morum worden gehouden in de consistorie van de kerk van 19.30-20.00 uur.

Dabar: Deze zomer van 16 juli t/m 13 aug. willen wij een pop-up camping starten in Oud-Alblas. De doelgroep is, mensen die weinig tot geen geld te besteden hebben. Voor deze periode zijn wij op zoek naar: Teamleden in de leeftijd van 18-30 jaar, die deze mensen een onvergetelijke vakantie willen geven en caravans die we kunnen lenen. Kunnen jullie ons helpen? Voor meer info: Dabarpop-up.nl Voor vragen: Rianne de Groot tel. 0184-412726.

Agenda:
14-05: Mannenbidstond van 07.30-08.30 uur in de kerk; leiding: Rene Pelikaan
14-05: Oud papier (Johan Brandwijk en Teo Hoogendijk)
14-05: De Kroon
16-05: Censura Morum van 19.30-20.00 uur in de consistorie
16-05: Bezinning Heilig Avondmaal: aanvang 20.00 uur
18-05: Bijbelstudiekring
18-05: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: Zondagmorgen D.V. 15 mei bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. In deze dienst luisteren we samen naar Gods Woord uit Markus 5: 1-20. Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God, bevrijdt. Zijn Koninkrijk komt! Goede zondag voor jong en oud.

M.C. Stehouwer