Kerkbode 13-09-2019

Zondag 15 september 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 116:11 n.m. Ps. 15:1
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer Avondmaalscollecte: Trans World Radio
Oppas: Josien Kuiper, Marita Brand, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: Inmiddels zijn er allerlei voorbereidingen voor het nieuwe winterwerkseizoen gaande. Vele uitnodigingen gaan naar jong en oud. Laten we omzien naar elkaar! Juist ook door elkaar aan te sporen en mee te nemen om mee te doen in de gemeenschappelijke activiteiten waarin jong en oud bezig mogen zijn met het Woord van de Heere. Tot opbouw van de gemeenschap, tot toerusting en bemoediging en tot eer van Zijn Naam.

Catechese: Naast de persoonlijke uitnodiging alvast deze herinnering; we starten maandagavond 30 september in de bovenzaal van de kerk. 12-14 jarige om 18.30 uur, 15-17 jarige om 19.30 uur. Weet je welkom!

18+ gespreksgroep – nadenken over belijdenis: Naast de persoonlijke uitnodiging alvast deze herinnering; 18+ gespreksgroep start op maandagavond 30 september in de bovenzaal van de kerk om 20.30 u. Wil je nadenken over en/of je voorbereiden op het doen van belijdenis, dan ben je hartelijk welkom op dinsdag 1 oktober om 19.30 uur aan de Dorpsstraat 29.

Opbrengst Rommelmarkt: De Rommelmarkt van afgelopen zaterdag heeft € 10.900,= netto opgebracht. We mogen terugzien op een gezellige dag met wisselende weersomstandigheden en een mooie opbrengst. Onze hartelijk dank gaat uit naar alle medewerkers en sponsors. Eind december van dit jaar organiseren we onze jaarlijkse Oliebollenactie en hopen u daar weer te ontmoeten. Het Rommelmarktcomité

Post voor familie Rojas: Sandra hoopt 20 sept. voor 2 weken naar haar zus Mariëtte in Guatemala te gaan. Nu lijkt het ons als TFC heel leuk om Sandra een stapeltje post mee te geven voor Mariëtte en haar gezin. Wie maakt er een mooie tekening voor Yolanda, Rosina en Daniël? Uw post graag uiterlijk 18 sept in de bus bij fam. Koorevaar op Oosteinde 37.

Schoonmaak kerk: Ook dit jaar willen we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven, deze staat gepland op 24 en 25 september. Wat de tijd betreft; voor de mannen dinsdagavond 18.30 uur. De dames worden woensdagmorgen 25 september ongeveer om 09.00 uur verwacht. We hopen op een goede opkomst, zodat we met elkaar het kerkgebouw weer laten glimmen. Hartelijke groet, het kosters team

Open avond: De bijbelstudiekring start op woensdag 25 September met een open avond, waarbij iedereen die de JV leeftijd te boven is, welkom is. Tijd maken voor de bijbel is voor ieder van ons van belang, toch ? Het is fijn om dat samen met anderen te doen en op die manier met en van elkaar te leren. Dit seizoen gebruiken we het boekje “Goudkoorts” van ds. H. v.d. Belt, over de Romeinenbrief. De avond wordt gehouden bij fam. Kraaijeveld, dr. Ingelsestraat 3. en begint om 20.00 uur. Hartelijk welkom, namens de kring, Hanneke Stolk ( 06 34673414, ook voor info of contact )

Opening winterwerk: Zaterdagmiddag 28 september is de opening van het winterwerk. Het is ’s middags vanaf 15.30 uur met aansluitend eten. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Zondagmorgen 29 september kunnen gemeenteleden na de dienst bij elkaar koffiedrinken. De aanmeldformulieren voor het koffiedrinken zullen binnenkort in de kerk aanwezig zijn.

Agenda:
13-09: Stille tijd; kerk open van 19.00 – 20.00 uur
14-09: Mannenbidstond WoW, 07.30 uur bij Jelle, Westeinde 4, leiding Jurian Bakker
14-09: Oud papier; Bart van den Berg en Teus van Werd
15-09: Zingen na de avonddienst
18-09: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Marleen, Westeinde 4, voorbereiding Jantine

Ten slotte: Op D.V. zondag 15 september wordt het in de tekenen van brood en wijn zichtbaar: Jezus Christus droeg ons oordeel. Verbroken lichaam, vergoten bloed! We luisteren samen in de morgendienst naar Gods Woord vanuit Micha 3 en in de dankzeggingsdienst vanuit Micha 4. Gezegende diensten toegewenst voor thuisluisteraar en kerkganger!

M.C. Stehouwer