Kerkbode 06-09-2019

Zondag 8 september 2019
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. W. van Weelden (Oud Alblas)

Voorzang: v.m. Ps. 62:1 n.m. Ps. 81:12
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof, Steijn van Driel, Gerjan de Groot
Jeugddienst: Aanvang 15.00 uur, op het schoolplein

Omzien naar elkaar: Zondagmorgen 8 september neemt de familie Molenaar, Dorpsstraat 44, afscheid i.v.m. hun verhuizing naar Gorinchem. Na de dienst is er gelegenheid om hen de hand de drukken en Gods zegen toe te wensen. Ook vanaf deze plaats doen wij dat en wij bedanken hen voor alles wat zij voor de gemeente en gemeenschap hebben betekend. Hans, Mirjam, Marije en Matthijs; “De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.” (Psalm 121: 8)

Belijdenis: Jl. zondagmorgen kwam vanuit Gods Woord naar ons toe dat overtredingen en zonden de redenen zijn voor het oordeel van God over de mensen. Wat is onze reactie daarop? “belijdenis” Hoe rijk is het om te ontdekken dat belijdenis doen hier alles mee van doen heeft. Het Hebreeuwse woord, wat met belijdenis vertaald mag worden, heeft alles te maken met de erkenning van – en het strijden tegen de zonden. Tegelijkertijd komt in die erkenning de Heere aan Zijn recht en aan Zijn eer! Belijdenis doen is zo bezien een vorm van aanbidding. Hebben wij de Heere zo al nodig gekregen in Zijn Zoon Jezus Christus? In het nieuwe seizoen hopen we te starten met een nieuwe groep in de voorbereiding tot het doen van belijdenis in D.V. 2020. Eenieder, jong en oud, is hiertoe geroepen en uitgenodigd. Graag even per mail opgeven. Wie eerst hierover door wil praten, is hartelijk welkom bij ondergetekende.

Rond het Heilig Avondmaal: Jong en oud is hartelijk uitgenodigd voor een moment van bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We doen dat aan de hand van de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 81 en 82. We komen samen op D.V. woensdag 11 september om 20.00 uur in de bovenzaal van de kerk. Welkom! Daaraan voorafgaand zal om 19.30 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Rommelmarkt: A.s. zaterdag 7 september willen we graag samen u het 40-jarig jubileum van de Rommelmarkt in Wijngaarden vieren. Van 07.30 tot 15.00 uur bent u van harte welkom bij onze kramen en in het restaurant. Om 09.00 uur zal de veiling op het podium in de Brouwerstraat geopend worden door onze burgemeester Van der Borg. Aansluitend zullen op dit podium diverse rondes van de veiling en het Rad van Fortuin plaatsvinden. Voor de kinderen is er een knipkaart verkrijgbaar waarmee diverse activiteiten gedaan kunnen worden; waaronder ballengooien, schminken, ludieke foto maken, grabbelen en iets te eten en drinken. Bij deze willen wij de inwoners van Wijngaarden heel hartelijk danken voor de spullen die wij gedurende het afgelopen jaar mochten ophalen. Alle medewerkers succes toegewenst. Tot zaterdag!! Het Rommelmarktcomité

Jeugddienst: Aanstaande zondag 8 september zal er door de EZC (Evangelisatie- en ZendingsCommissie) een speciale dienst worden georganiseerd op het nieuwe schoolplein in Wijngaarden. Bij slecht weer zal het gewoon in de kerk zijn. Het thema van deze dienst is: “Opnieuw beginnen?” De spreker van deze dienst zal Chris Verhagen zijn. Chris is in het dagelijkse leven psychiater. De dienst begint om 15.00 uur en vanaf 14.30 uur ben je welkom om een plekje op het plein uit te zoeken. Tip: Neem een stoel mee zodat je lekker kan zitten. Neem je je buurman en/of buurvrouw mee? Jong en oud van harte welkom!

Bijdrage Solidariteitskas: Binnenkort zullen de acceptgirokaarten voor de bijdrage aan de Solidariteitskas 2019 worden bezorgd. Als gemeente vragen we aan de (bij ons ingeschreven) belijdende leden een bijdrage van € 10,00. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente en is ook in de begroting opgenomen. Mogen we weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Voor meer informatie zie ook de folder bij de acceptgirokaart of www.pkn.nl/solidariteitskas. Dank voor uw bijdrage. De kerkrentmeesters

Agenda:
07-09: Rommelmarkt
11-09: Censura Morum 19.30 uur
11-09: Bezinning Heilig Avondmaal 20.00 uur

Ten slotte: D.V. zondag 8 september luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Micha 2. We bereiden in deze dienst ons ook voor de op viering van het Heilig Avondmaal D.V. zondag 15 september. We bidden om goede erediensten voor jong en oud, tot eer van God.

M.C. Stehouwer