Kerkbode 14-01-2022

Zondag 16 januari 2022
10.00 uur: ds. P. v.d. Voorde (Hardinxveld-Giessendam) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 36:2 n.m. Avondzang: vs.2
Collecten: in beide diensten: 1. kerkbeheer 2. diaconie
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannet v.d. Berg, Daniëlle de Jong en Maaike de Haan

Omzien naar elkaar: Psalm 89:14-15 “U hebt een arm met macht, Uw hand is sterk, Uw rechterhand verheven. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit.” Zo’n Koning hebben wij allemaal nodig; Jezus Messias, Zoon van God, alleen!

Opbrengst collecten diaconie: Namens de Diaconie willen we u en jou heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we tijdens de eredienst en via de bankrekening uw gaven mogen ontvangen zodat we onze doelen kunnen blijven steunen.
Oktober:
Algemeen: € 470,80
Messias bel. Joden € 300,00
Catechese materiaal € 250,00
Wycliffe € 350,00
November:
Algemeen: € 525,45
VBC € 120,80
Voedselbank: € 300,00
GZB € 350,00
December:
Algemeen: € 1037,30
Schoolkerstfeest: € 250,00
Gift fruitbakjes 2 x € 10,00

Week van het gebed: Van 16 tot en met 23 jan. is er weer de jaarlijkse week van gebed. Dit maal met het thema: “Licht in het duister.” Dat is vandaag de dag meer nodig dan ooit. Er is gelegenheid om mee te bidden van af maandag 17 jan. t/m zaterdag 22 jan. Om half acht proberen we te beginnen. Zoals het er nu voor staat gaat het via kerkdienst gemist. Als de mogelijk anders is, dan geniet dat uiteraard de voorkeur. Zondag a.s. zult u hier verder over geïnformeerd worden. Gebedsboekjes liggen zondag a.s. in de kerk. Als uw hart uitgaat naar een wereld met Jezus als koning over deze aarde, kom dan bidden zodat wij een licht in het duister kunnen zijn.

Agenda:
16 t/m 23-01: Week van het gebed, start 19.30 uur
18-01: Catechese
19-01: Vrouwenbidstond

Ten slotte: In de avonddienst D.V. 16 jan. luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit Markus 2: 1 t/m 13. We bidden voor jong en oud om goede diensten tot eer van God en opbouw van de gemeente.

M.C. Stehouwer