Kerkbode 14-02-2020

Zondag 16 februari 2020
10.00 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)
18.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
15.00 uur: Jeugddienst (spreker Marcel Vroegop uit Ede)

Voorzang: vm. Ps. 119:53 nm. Ps. 65:8
Collecten: vm. 1. kerkbeheer (instandhouding predikantsplaats) 2. kerkbeheer
nm 1. kerkbeheer 2. diaconie
Oppas: Wilma Nijhof en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: “adem, liefde en leven – zijn door Hem aan jou gegeven”. Met deze prachtige belijdenis delen Bart en Suzanne de Gier, van Tongerenstr. 9, dat zij op 4 febr. een zoon uit Gods hand mochten ontvangen. Zij hebben het nieuwe broertje van Jesse en Isa de naam Daan gegeven. Dankbaar, blij en zeker niet minder verwonderd zijn we, als er nieuw leven door de Heere is gegeven in het midden van de gemeente. We feliciteren dit jonge gezin met de geboorte van Daan en bidden om Gods liefdevolle leiding en zegen.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 30 en 75 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Zingen na de dienst: Zondagavond bent u en jij weer van harte welkom bij zingen na de dienst. Het thema is “Geloven en belijden.” We zingen uit de bundel Weerklank: Lied 362:1,3 en 4 – 364:1 en 2 – 365:1,4 en 6 – 374:1,2,4 en 6 – 376:1 en 2 – 356:1,2 en 4.

Agenda:
14-02: Stille tijd: kerk open van 19.00-20.00 uur
16-02: Zingen na de avonddienst
17-02: Mannenvereniging
19-02: Vrouwenbidstond bij Marjolein Wiersma, Cort v.d. Lindenlaan 12, Sliedrecht; voorber. Jantine
19-02: Bij de Bron
20-02: Passage

Ten slotte: DV zondag 16 febr. zijn er wel drie gelegenheden voor jong en oud om de dank, lof en eer aan God te geven. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn dat waardig, volhard daarin! (n.a.v. 1 Thes. 3: 9) We zien uit naar goede ontmoetingen, in verbondenheid met Gods wereldwijde Kerk, de gemeenschap der heiligen, rondom het Levende Woord Jezus Christus.

M.C. Stehouwer