Kerkbode 07-02-2020

Zondag 09 februari 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (dankzegging Heilig Avondmaal)

Voorzang: v.m. Ps. 8:1 n.m. Ps. 119:5
Collecten: In beide diensten 1.diaconie 2. kerkbeheer
(H.A. collecte Stichting Ontmoeting)
Oppas: Barbera de Groot, Anna de Haan en Anna Ruisbroek

Omzien naar elkaar: Van Piet en Adrie Stuij, voorheen gewoond hebbende aan het Oosteinde 5, kregen wij bericht dat zij verhuisd zijn naar Sliedrecht, Rondo 48, 3363 LB. Wel blijven zij als leden met ons verbonden. Wij wensen hen Gods zegen en nabijheid toe in deze nieuwe woning. “De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. …” Deut. 33:27 a.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is 10 en 50 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank!

Agenda:
08-02: Mannenbidstond WoW om 07.30 uur bij Piet v.d.Vlist, Van Tongeren straat 4, leiding Lenaart van de Vlies
09-02: JV
10-02: Catechese
10-02: 18+ gespreksgroep
10-02: Vrouwenvereniging
11-02: Belijdeniscatechese
12-02: Bijbelstudiekring om 20.00 uur bij fam. Stolk, Dorpsstraat 18, voorber. Sonja hfst. 8
12-02: Kerkenraadsvergadering
13-02: Immanuel

Ten slotte: In de diensten van bediening en dankzegging van het Heilig Avondmaal DV zondag 9 febr. luisteren we naar Gods Woord vanuit 1 Thessalonicenzen 2:17 t/m 3:13. We bidden om diensten tot versterking en bemoediging (vers 2) en bovenal tot eer en verheerlijking van God in de gerichtheid op Zijn Zoon Jezus Christus.

M.C. Stehouwer