Kerkbode 14-08-2020

Zondag 16 augustus 2020
09.30 uur: ds. L. Hak (IJzendoorn) – West
18.30 uur: ds. P. Vroegindeweij (Lexmond) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 35:13 n.m. Ps. 124:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof, Rosanne de Jong en Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: De heer J. van Driel (Weteringpad) wordt opnieuw behandeld i.v.m. een slechte hart- en nierfunctie in het ziekenhuis in Dordrecht. We leven met hem mee en wensen hem Gods nabijheid toe.
We denken aan hen die kort of langer geleden een geliefde verloren. Zo moesten de families Wim en Aart de Jong (Oosteinde) afscheid nemen van hun (schoon)vader en opa. Van harte condoleren we hen alsnog met dit verlies en wensen hen de troost toe die alleen de Heere kan en wil schenken.
Correctie: in de vorige kerkbode is de naam van de zoon van Wessel en Jannet van den Berg niet goed vermeld. Hun zoon heet Willem Wietze.

Belijdenis: In het nieuwe seizoen hopen we te starten met een nieuwe groep in de voorbereidingen tot het doen van belijdenis in D.V. 2021. Iedereen, jong en oud, is hierbij geroepen en uitgenodigd! Wie hierover met de dominee wil doorpraten is hartelijk welkom. Graag vooraf per mail opgeven.

Gemeentekalender: Heeft u of heb jij de data voor de geplande club- of verenigingsactiviteiten al doorgegeven aan de scriba?

Verkoopactie Rommelmarkt Wijngaarden: Zoals eerder aan u bekend is gemaakt, hebben wij moeten besluiten de 41e Rommelmarkt niet door te laten gaan. Om de traditie van de Rommelmarkt niet over te slaan organiseren we op 5 september een verkoopactie met lekkere etenswaren die we normaal op de Rommelmarkt verkopen. Zo bakken we voor u pannenkoeken van de vertrouwde kwaliteit. Daarnaast kunt u zakken met gemengd fruit en kaas samengesteld uit diverse soorten bij ons bestellen. Voor zaterdag 22 augustus ontvangen de inwoners van Wijngaarden een bestelformulier welke voor 29 augustus weer wordt opgehaald. Op zaterdag 5 september bezorgen wij uw bestelling tussen 10:00 en 15:00 uur aan huis. Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan alvast op: www.rommelmarktwijngaarden.nl Hier kunnen ook de inwoners van onze omringende dorpen hun bestelling plaatsen. De opbrengst is volledig bestemd voor de Hervormde Kerk in Wijngaarden. Wij hopen met uw klandizie op een mooie opbrengst. Het Rommelmarktcomité Wijngaarden.

Ten slotte: Vanaf volgende week is ds. Stehouwer weer beschikbaar. Zijn vakantie is voorbij. We hopen dat de periode van rust in een andere omgeving hem en zijn gezin goed heeft gedaan en dat hij met nieuwe energie het werk in onze gemeente mag hervatten. De komende tijd zal spannend worden i.v.m. het aanstaande beroep van de Hervormde gemeente Zegveld. De Heere wil ook dan een Gids en Helper zijn en leren hoe de weg zal gaan.
Op D.V. zondag 16 augustus hopen twee gastvoorgangers het Woord van God te bedienen. We bidden om rijk gezegende erediensten.

M. Wervenbos