kerkbode 14 juli 2023

Zondag 16 juli 2023

09.30 uur: ds. J.A. Brussaard (Barneveld)  
18.30 uur: ds. S. Jumelet (Zaltbommel)

Voorzang: v.m. Ps. 121:1 n.m. Ps. 130:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  (IZB Dabarwerk)  2. Kerkbeheer  (onderhoud kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Nathalie de Jong

Zondag 23 juli 2023

09.30 uur: ds. J. Veldhuizen (Putten)
18.30 uur: kand. W. Wiersma (Sliedrecht)

Voorzang: v.m. Ps. 25:6  n.m. Ps. 1:2
Collecten: in beide diensten:  Diaconie (Jorge en Mariëtte Rogas) 2. Kerkbeheer
Oppas: Jurian Bakker, Marjoke de Groot en David Stolk

   Omzien naar elkaar: Laten we in deze periode van vakantie omzien naar diegenen die het nodig hebben, die thuis blijven ofaan huis gebonden zitten.

Tentdienst: De avonddienst van 20 augustus wordt gehouden ‘s middags om 14.30 uur in de tent op het voetbalveld. Ds. E. van Wijk gaat in deze dienst voor. Net als vorig jaar willen we een gelegenheidskoor laten zingen. Wilt u of jij mee zingen dan is het goed om een keer van te voren te oefenen. Wil je mee zingen met het gelegenheidskoor, graag doorgeven aan Mathilde van Os (tel. 0629291944).
   Giftenverantwoording: Via dhr. M. Boot is 1x € 40,- en 1x € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor!

Diaconiecollecte: De collecte opbrengst in het 2e kwartaal voor de diaconie,

April:   Algemeen:        €284,20
 Tear:                 €228,60
Gevangenzorg:   €152,10
Wycliffe:            €177,15
Licht op zuid:     €151,00 
 VBOK/Siriz:       €227,25

Mei:     Algemeen:         €640,35
EVC:                 €237,95
Pinkstercollecte
            Albanie:             €206,75
Juni: Algemeen:         €424,85
Open doors:        €345,86
Cycle for hope:   €351,75
Bijbels afscheid groep 8: €200,30
Namens de Diaconie, hartelijk dank voor uw giften.

   Pop-up camping: Allereerst iedereen bedankt voor het meenemen van een strookje voor de boodschappen.Zaterdag gaat camping weer van start. Vier weken lang hopen we 32 gezinnen blij te maken met een week vakantie.Hierna moet er weer worden afgebroken en daarvoor zoeken we vrijwilligers. Voor zaterdag 12 augustus vanaf 09.00 uur 12 personen en 14 aug om 19.00 uur 5 personen.Kun je helpen? Vele handen maken licht werk. Graag even naar mij appen of bellen 06-51830602.Alvast heel hartelijk bedankt. Namens de commissie, Rianne de Groot.

   Ten slotte: Afgelopen zondag mocht er in beide diensten uit de psalmen gepreekt worden. Psalm 139, Heer u doorgrond en kent mij. Niets is verborgen voor Hem. En ‘s avonds uit psalm 42, Als een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Twee bekende schrift gedeeltes waarmee we weer genoeg stof tot nadenken hebben in de komende week. Dat we net als een hert, dat een rein dier is dat herkauwt, stof tot nadenken hebben om in onze stille tijd nog hierover na mogen denken en toe te passen in ons leven.

Helaas liet de techniek ons weer in de steek, zodat de thuisluisteraars de dienst niet konden volgen, maar er wordt hard aan gewerkt om de internetverbinding in orde te krijgen.

Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.