kerkbode 28 juli 2023

Zondag 30 juli 2023|
09.30 uur: ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
18.30 uur: ds. J. ter Maten (Kesteren)

Voorzang: v.m. Ps. 105:24  n.m.  Ps. 139:14
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Vluchtelingenwerk Graafstroom) 2. Kerkbeheer (energiekosten)  3. Kerkbeheer.  U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Zondag 6 augustus 2023
09.30 uur: kand. M. Boot (Nieuw-Lekkerland)
18.30 uur: ds. H. van Ginkel (Woudenberg)

Voorzang: v.m. Ps. 150:2  n.m. Ps. 3:3
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (st. Gave)  2. Kerkbeheer  (gastpredikanten)
Oppas: Willeke v.d. Berg, Henrike Smits en Willemijn Kuiper

 Omzien naar elkaar: Moks Smits is op het moment van schrijven opgenomen in het hospice in Papendrecht. Piet van Herwijnen mocht ook weer verder gaan met zijn chemo kuren. Voor beiden moeilijke tijden en ook voor allen die hen lief zijn. Alle reden om hen mee te nemen in uw gebeden.

   Tentdienst 20 augustus: De avonddienst van 20 augustus wordt gehouden ’s middags om 14.30 uur in de tent op hetvoetbalveld. Ds. E. van Wijk gaat in deze dienst voor. Net als vorig jaar willen we eengelegen-heidskoor laten zingen. Wilt u of jij mee zingen dan is het goed om een keer van te voren teoefenen. Wil je mee zingen met het gelegenheidskoor, graag doorgeven aan Mathilde van Os (0629291944).

  Ten slotte: Een hartelijke groet namens de Kerkenraad.