Kerkbode 15-10-2021

Zondag 17 oktober 2021
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Bodegraven)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 84:1 n.m. Ps. 32:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Kerkbeheer (extra coll. onderhoudskosten kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Marjolein Breedveld en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: We leven mee met dhr. Piet Stuij die een kaakoperatie moest ondergaan. We bidden om een positief resultaat en de nabijheid van de Heere in deze weg. Dankbaar zijn we dat René Leeuwis weer thuis mocht komen. Ook voor hem en zijn gezin bidden we om rust en stabiliteit en Gods nabijheid in alle dingen. Psalm 37: 5 “Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.”

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 20 okt. komen we weer samen in ’t Wingerds hof. LET OP; we hebben afgesproken om eerder te starten 19.30 uur. We behandelen het 2 e hoofdstuk uit ons boekje n.a.v. 1 Korinthe 12 en Galaten 5. Iedereen is opnieuw hartelijk welkom!

Alpha en catechese: Nogmaals herinner ik de 18+ jongeren van de gemeente eraan dat we dit seizoen samen de Alpha- cursus gaan doen. Jullie zijn via allerlei digitale wegen al uitgenodigd. We hopen elkaar op de intro avond te ontmoeten op 28 okt. om 20.00 uur aan de Dorpsstraat 28b (bij fam. v/d Vlist achterom).

Opbrengst collecten diaconie:
Juli:
Algemeen: € 1324,30
Augustus:
Algemeen: € 737,50
IZB: € 250,00
Insth. predikantsplaats: € 200,00
VBOK: € 250,00
Noodhulp Haïti: € 731,70
Tentdienst: € 395,50
September:
Algemeen: € 665,10
H.A, transworld radio: € 300,00
Jeugdraad: € 200,00
Giften bus opening winterwerk: € 349,60
Namens de Diaconie willen we u en jou heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we tijdens de eredienst en via de bankrekening uw gaven mogen ontvangen zodat we onze doelen kunnen blijven steunen.

Vakantie Bijbel-club: Als het goed is hebben jullie een uitnodiging gekregen van de Vakantie Bijbel-club op dinsdag 19 en woensdag 20 oktober. We hopen op twee gezellige dagen! Neem gerust je neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje mee. Tot dan!

GZB dagboek : Ook dit jaar heeft de GZB hun dagboek “een handvol koren” te koop. U kunt het bestellen via de intekenlijst in de kerk, mailadres: arja.kraaijeveld@upcmail.nl of tel. 0642474804. De prijs is € 12,95. Ik zie uw bestelling met belangstelling tegemoet! Een hartelijke groet van Arja Kraaijeveld.

Thema avond over eenzaamheid: Uitnodiging voor thema avond over eenzaamheid op maandag 25 okt. a.s. “ Iedereen hoort erbij.” Onder deze titel organiseert de werkgroep veilige kerk een dorpsbrede avond over het thema eenzaamheid. Op deze avond zal o.a. wethouder mw. Lanser spreken en een spreker van stichting Chris. Eenzaamheid is iets wat ons allemaal kan raken. Op deze avond willen we kijken naar wat dit betekent en hoe er geholpen kan worden. Ook is er ruimte voor ontmoeting met elkaar onder het genot van een drankje.
Waar: ’t Wingerds hof.
Wanneer: maandag 25 oktober, inloop 19.30 aanvang avond 19.45 uur.
We zien u dan ook graag op deze avond!

Agenda: ​
15-10/18-10: JV-Weekend
16-10: Instuif
18-10: Mannenvereniging
19-10: VBC
20-10: VBC
20-10: Bijbelgesprekskring: aanvang 19.30 uur in ’t Wingerds hof
21-10: Immanuël
21-10: Passage
21-10: Jonge stellenkring

Ten slotte: In het weekend van 15-18 okt. zijn de jongeren samen uit tijdens het JV-Weekend. In de week die volgt zijn er voor de kinderen van de gemeente en het dorp de VBC activiteiten. Laten wij als gemeente biddend de leidinggevende en jonge generatie opdragen aan Gods zorg en genade! In de morgendienst van D.V. zondag 17 okt. luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Timotheüs 5. We bidden met en voor elkaar om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer