Kerkbode 17-04-2020

Zondag 19 april 2020
10.00 uur: ds. W. van den Born (Ermelo)
18.30 uur: ds. M.H. Vastenhout (Eethen/Drongelen)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 32:4 n.m. Ps. 48:6
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (GZB Trauma Healing Network) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27.
Of de rek.nrs Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99 of NL82 INGB 0000 6247 76.
Oppas: geen oppas

Omzien naar elkaar: “Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.” (Filip. 3:10-11) Laten wij in het omzien naar elkaar ons meer dan ooit concentreren op Jezus alleen. Kruis en opstanding vormt het leven van de navolgers van Christus. Dit alleen heeft waarde en is wat onze naaste medemensen, jong en oud, nodig hebben.

Heilig Avondmaal: Volgens het preekrooster zouden de zondagen 3 en 10 mei 2020 staan in het teken van het sacrament van het Heilig Avondmaal. U en jij begrijpt dat dat niet door kan gaan in de vorm zoals gebruikelijk, helaas. Zo de Heere wil en wij leven (!) hopen wij elkaar rondom brood en wijn in de toekomst te ontmoeten.

Aan de leden van de vrouwenvereniging, alle ouderen en alleenstaanden: Wat kan alles plotseling heel anders gaan dan we hadden gedacht. Zo kwam er abrupt einde aan het verenigings-seizoen van de vrouwenvereniging. Ook de excursie en de broodmaaltijd van de ouderen ging niet door. Wij kunnen en mogen plannen maken, maar de Heere regeert. Allen hartelijk dank voor uw trouwe opkomst. We hopen elkaar het komende seizoen weer geregeld te ontmoeten. We wensen u allen Gods zegen toe en denken in het bijzonder aan hen die nu veel alleen zijn. Het is Pasen geweest. Zie op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus leeft!

Gemeente voor elkaar: In de afgelopen week zijn we, naast de wekelijkse erediensten, gestart met kerkradio en live stream. Zolang de huidige corona maatregelen van kracht zijn willen we u hiermee ook graag blijven bemoedigen. We hopen dat de technische aanloop problemen inmiddels verholpen zijn. Komende week zijn er daarom weer 3 kerkradio uitzendingen, ook te volgen via de live stream. Deze zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 15.15 tot 16.00 uur.

Ten slotte: Op de eerste dag van de week luisteren we naar Gods Woord. Zo vlak na Pasen onderstreep ik het vol verwondering. Het is de Levende die het Woord tot jong en oud richt, thuis meeluisterend en in de kerk. De Opgestane Heere heeft het gezegd: “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.” Matt. 24:13. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer