Kerkbode 10-04-2020

Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: Ps. 74:16
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

Zondag 12 april 2020 1e Paasdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. M.H. Vastenhoud (Dinteloord)

De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder “online kerkdiensten”.

Voorzang: v.m. Ps. 30:1 n.m. Ps. 79:7
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer

U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27.
Of de rek.nrs Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99 of NL82 INGB 0000 6247 76.

Oppas: er is geen oppas

Omzien naar elkaar: Laten wij in dienende liefde, in verbondenheid met Jezus Christus, volhardend omzien naar elkaar in het bijzonder naar de zieken en ouderen. We denken ook aan mensen die wat het Coronavirus betreft in een risicogroep vallen. Of aan allen die zorgen hebben over hun inkomen vanwege de maatregelen door het virus. Als er iemand in de gemeente is die behoefte heeft aan contact, jong of oud; mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of telefoon 0184 – 701409

Stille week: Hij voor mij! : In deze Stille week voor Pasen zijn er twee bezinningsmomenten. Op donderdag en zaterdag denken we na over ‘Hij voor mij’. Wat een wonder dat de Heere Jezus onze straf heeft gedragen!
Op witte donderdag denken we na over: ‘Hij voor mij in Gethsémané’. Om het thuis beter te kunnen volgen vermelden we hier de liturgie: Begroeting – zingen Wk. 148 – lezen Lukas 22: 39-46 – muzikaal moment – zingen Ps. 142: 1,2 en 3 – gedicht – stilte – gebed – zingen Wk. 144.
Op stille zaterdag is het thema: ‘Hij voor mij in het graf’. De liturgie: Begroeting – Ps. 89: 19 – lezen Lukas 23: 49-56 – muzikaal moment – Wk. 381: 1, 2 – gedicht – stilte – gebed – zingen ‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij’ van Sela (Op Toonhoogte 132). U en jij kunt het volgen via onze website: www.hervormdwijngaarden.nl – ‘online kerkdiensten’ of via de kerkradio.

Check de website: Voor jong en oud geven we de tip om onze website regelmatig te checken. Nieuwe info is daar te vinden. Via het kopje ‘online kerkdiensten’ is ook materiaal te vinden om de diensten beter te kunnen volgen. En als de liturgie bekend is, kunt u die ook daar vinden. We willen voor eerste Paasdag een kerkboekje voor de kinderen daar plaatsen. We hopen en bidden dat we als gemeente zo op een nieuwe manier met elkaar verbonden blijven.

Kerk TV: In de afgelopen weken hebben we Kerk TV ingevoerd om de diensten te kunnen blijven volgen in deze Coronacrisis. Onze eerste aandacht is uitgegaan naar de technische realisatie en dat is grotendeels gelukt. De investering bedraagt op dit moment 5500 Euro. De kwaliteit van het geluid laat op dit moment nog te wensen over. De geluidsinstallatie is meer dan 20 jaar oud en zal gedeeltelijk of geheel vervangen moeten worden om het geluid blijvend in orde te houden. Dat vraagt ongeveer dezelfde investering. Deze investeringen gaan ten laste van de reserves. Na de Corona crisis zullen we ons bezinnen op een financiële actie hiervoor. We besteden in de komende weken ook aandacht aan het beleid rondom de toepassing van Kerk TV. We hebben hierop al wat reacties en adviezen van u binnengekregen; dank daarvoor. Het geldende beleidsplan van onze gemeente en de Europese AVG wetgeving dienen als uitgangspunt voor het te vormen beleid voor Kerk TV. Daarnaast gaan we bij gemeenten met ervaring op dit gebied te rade. Middels kerkbode berichten houden we u op de hoogte van onze vorderingen. Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters.

Gemeente voor elkaar: Zolang de huidige corona maatregelen van kracht zijn willen we u, naast de wekelijke erediensten, ook graag bemoedigen op andere momenten. Komende week zijn er daarom 3 kerkradio uitzendingen, ook te volgen via de live stream. Dit is op maandag, woensdag en vrijdag van 15.15 tot 16.00 uur. De eerste uitzending is dus maandag 13 april (2e paasdag) om 15.15 uur. De inhoud kan bestaan uit een korte overdenking, een gedicht, een historisch verhaal e.d. Over de muzikale invulling wordt nog verder nagedacht. Wilt u hier ook uw bijdrage aan leveren: neem dan contact op met Piet van Driel 06-53448328 of via diaconie@hervormdwijngaarden.nl Zo blijven we in de tijd van minder sociale kontakten toch een beetje verbonden met elkaar.

Rommelmarkt: In verband met de overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus kan de plantenactie en de eerste ophaaldag helaas niet doorgaan. Ons vriendelijke verzoek is dan ook om uw spullen nog even voor ons te bewaren. Zonder tegenbericht hopen wij op zaterdag 27 juni de eerste ophaaldag te houden. Mocht u tussentijds toch van uw spullen af willen, dan kunt u deze zoals gewoonlijk brengen in de schuur van de fam. Brand op het Westeinde 26. Wij danken u alvast voor de medewerking.

Agenda:
09-04: Stille week/bezinningsmoment
10-04: Goede Vrijdag
11-04: Stille week/bezinningsmoment
12-04: 1e Paasdag
13-04: 2e Paasdag

Ten slotte: Op Goede Vrijdag D.V. 10 april luisteren we in de dienst naar Gods Woord vanuit Mattheüs 27: 33-56. Op de 1ste Paasdag D.V. 12 april luisteren we naar Gods Woord vanuit Mattheüs 28. “Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs Uw grote Naam.” Jezus alleen!

M.C. Stehouwer