Kerkbode 17-06-2022

Zondag 19 juni 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. F. Hoek (Schoonhoven)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 96:1 n.m. Ps. 95:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (hulp vluchtelingen Molenlanden) 2. Kerkbeheer
(instandhouding predikantsplaats)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr. Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr. Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Mathilde van Os en Anna de Haan

Omzien naar elkaar: Jl. zondagavond hebben we in de eredienst gebeden voor mensen die éénzaam zijn. Laten wij overdenken en toepassen dit Woord van onze Meester. “Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.” Mattheüs 25:35-36.

Van de kerkenraad: D.V. 22 juni vergadert de kerkenraad. Wilt u bidden om wijsheid en de leiding van de Geest voor de broeders?

De Wingerdknopjes: Vrijdag 17 juni hebben ‘de Wingerdknopjes’ hun zomerconcert. Dit vindt plaats op ons dorpsplein voor de school in Wijngaarden. Het begint om 18.30 uur en wil u/ jij zitten, neem dan een stoel mee. Het hoopt een mooi optreden te worden. Komt u/jij naar de kinderen Luisteren? Wij kijken naar jullie uit. Groetjes Carine en Rianne

Agenda:
17-06: De Wingerdknopjes zomerconcert: aanvang 18.30 uur op het dorpsplein
22-06: Kerkenraadsvergadering

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 19 juni luisteren we samen naar Gods Woord vanuit Markus 6: 7 t/m 29. De verkondiging van het Evangelie werkt altijd wat uit. Daarom zien we op Jezus, de van God gezonden Gezant, Profeet, Hogepriester en Koning. We bidden om goede diensten voor jong en oud tot eer van God!

M.C. Stehouwer