Kerkbode 24-06-2022

Zondag 26 juni 2022
09.30 uur: ds. M.C. Stehouwer (Kind in de Gemeente dienst)
18.30 uur: ds. G. Herwig (Nunspeet)
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 61:1 n.m. Ps. 103:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Bijbels afscheid groep 8) 2. Kerkbeheer (energiekosten) 3. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Jannie Aantjes en Saskia de Jong

Omzien naar elkaar: In de achterliggende periode mochten we drie keer een groep met peuters van ‘Joepie’ in de kerk ontvangen. Zij keken met verbazing rond in dit “huis van God”. Samen luisterden we naar het verhaal wat Jezus vertelde over het bouwen van een huis op zand of op de rots. We zongen ervan “dus bouw je huis op Jezus de Rots”. We bidden dat kinderen al jong leren vertrouwen op Jezus Christus de Zoon van God.

Van de kerkenraad: Vanaf 27 juni t/m 24 juli ben ik vanwege vakantie of het begeleiden van een vakantie voor ‘anders begaafden’ niet beschikbaar voor het dienstwerk in de gemeente. De broeders Wim Stuij en Jan-Willem Stolk zijn in die periode voor u bereikbaar in voorkomende gevallen.

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank

Kind in de Gemeente-dienst: Zondag 26 juni is er weer een Kind in de Gemeente-dienst (KIG). We gaan nadenken over het thema “Hoe kijkt God naar mensen”. Aan de hand van het Bijbelgedeelte over de zalving van David uit 1 Samuel 16 vers 1 t/m 13. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Voor de kinderen is er een verwerking in de bovenzaal van de kerk. Van harte welkom!

Dabar: Nog 3 weken en dan moet onze pop-up camping klaar staan om onze vakantiegangers te ontvangen. A.s. zondagavond zijn we in de kerk met teamleden, campingpastors en commissieleden. We zullen na de dienst kort wat over ons vertellen en is er koffiedrinken om kennis te maken met elkaar. Voor de opbouw van de camping heb ik mannen nodig die 12 juli om 18.30 willen helpen met opbouwen. Ook de vrouwen kunnen helpen, maar dan met schoonmaken op 13 aug van 10.00 -14.00 Wie helpt er mee ? Vele handen maken licht werk. Bel mij 412726 of 06-51830602 Mvg, Rianne de Groot namens Dabar- commissie.

Ten slotte: In de Kind in de Gemeente dienst van DV zondagmorgen 26 juni luisteren we samen naar Gods Woord vanuit 1 Samuël 16: 1 t/m 13. De Heere kiest een nieuwe koning uit. Hij kijkt op een heel andere manier naar de mens als dat wij dat doen! We bidden om goede en leerzame diensten voor de kinderen en het geheel van Zijn gemeente!

M.C. Stehouwer