Kerkbode 10-06-2022

Zondag 12 juni 2022
09.30 uur: ds. T. van Bruggen (Streefkerk)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 145:1 n.m. Ps. 145:2
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (Open Doors) 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Wilma Nijhof en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: “In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.” Efeze 1:13-14. Wat een troost en toekomst! Bemoedig elkaar met Gods Woord.

Bijbelgesprekskring: D.V. woensdag 15 juni komen we in ’t Wingerds hof om 19.30 uur samen en gaan we verder met ons boekje over de gaven van de Heilige Geest en dat na Pinksteren! We bespreken hoofdstuk 10 en 11 n.a.v. 1 Kor.12:10 + 1 Kor.14:1-33. Hartelijk welkom!

Verantwoording gift: Via ds. Stehouwer is er €20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Grote schoonmaak kerk: We doen graag nog een extra oproep om mee te helpen voor de grote schoonmaak in de kerk. Maandag 13 juni half 7 in de avond en dinsdag 14 juni vanaf 9.00 uur in de morgen. Vele handen maken licht werk . Vriendelijke groet, het kostersteam.

Rommelmarktcomité: A.s. zaterdag 11 juni is de 2e ophaaldag voor de Rommelmarkt. De spullen waar u toch al vanaf wilde komen wij dan graag ophalen. Gelieve deze voor 09.00 uur aan de weg zetten. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, het Rommelmarktcomité.

Kaas/notenplank actie: Om de uitgave van de beeld- en geluidsinstallatie wat te verlagen. hebben wij de kaas/notenplank actie bedacht. De brief (bijgevoegd bij het Kontakt) met antwoordstrook zijn voor de liefhebber in te vullen.

Agenda:
11-06: Mannenbidstond met ontbijt, 07.30-08.45 uur, Westeinde 4, leiding: Jan Willem Stolk
11-06: Oud papier (Wim de Groot en Simon Stuij)
11-06: Ophalen Rommelmarkt
13-06 en 14-06: Grote schoonmaak kerk
15-06: Bijbelgesprekskring
15-06: Bijbelstudiekring

Ten slotte: D.V. zondag 12 juni luisteren we samen in de avonddienst naar Gods Woord vanuit Markus 6: 1 t/m 6. De discipelen die Jezus volgden leren van hun Meester. Zo mogen ook wij, jong en oud, onderwijs ontvangen vanuit Zijn Woord. We bidden om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer