Kerkbode 18-09-2020

Zondag 20 september 2020
09.30 uur: ds. J.C. Breugem (Boven-Hardinxveld-Giessendam) – Oost
18.30 uur: ds. A. de Fijter (Ottoland-Goudriaan) – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 116:1 n.m. Ps. 17:3
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand en Nathalie de Jong

Omzien naar elkaar: We zijn dankbaar dat dhr. J. van Driel na een ziekenhuis opname en revalidatie weer thuis mocht komen. Zorgen zijn er bij heel wat gemeenteleden en dorpsgenoten. We denken o.a. aan dhr. Ruisbroek, die tobt met gezondheid en het ouder worden. De Heere zij eenieder in alle dingen nabij.

Catechese: In deze week hebben de jongeren van 12 t/m 17 jaar een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de catechese die zal beginnen D.V. maandag 5 okt.
12-14 jaar aanvang 18.30 uur in de bovenzaal, 15-17 jaar aanvang 19.00 uur in de consistorie. Ook voor alle jongeren van 18 jaar en ouder is er de gelegenheid om samen in gesprek te gaan over het geloof in God. Wij starten om 20.00 uur in de bovenzaal. Hartelijk welkom!

Belijdenis: Inmiddels ben ik al met enkele gemeenteleden over dit onderwerp in gesprek. Voor een ieder, jong en ouder ben ik beschikbaar om door te denken / praten / mailen. Samen zoeken naar een weg om te leren over de Heere en te groeien in het geloof. Wat de tijden van belijdeniscatechese betreft, we zoeken als groep samen naar tijdstippen om elkaar te ontmoeten rondom Gods Woord. Geef je op via mail of bel met je vragen naar ds. M.C. (Marco) Stehouwer, mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184-701409. Welkom!

Bijbelkring: D.V. woensdag 14 okt. hopen we in dit nieuw seizoen te starten in de grote zaal van ’t Wingerds hof, waar we alle ruimte hebben om samen in gesprek te gaan over het Woord van God. We gaan gebruik maken van het boekje “Drama, spanning en vernieuwing”, Bijbelstudies uit Nehemia, ds. J.W. Verboom, uit de Artios-serie, uitgeverij Jongbloed. Graag hoor ik van jong en oud wie er mee wil doen zodat ik het materiaal op tijd kan bestellen. Opgave via mail predikant@hervormdwijngaarden.nl of 0184 -701409. Welkom!

Ouderenmiddag: D.V. 23 sept. hopen we als ouderen elkaar weer te ontmoeten in ’t Wingerds hof. Namens de stichting “Als kanker je raakt” zullen de dames Helga Klören en Anneke Plaisier een presentatie voor ons houden. Als u vervoer nodig hebt mag u bellen naar Joke Koorevaar, tel. 417642. Ieder die belangstelling heeft is van harte welkom! We beginnen om 14.45 uur.

Vakantie Bijbel Club: Wij willen als commissie bekend maken dat de Vakantie Bijbel Club (als de corona-maatregelen niet veranderen) in de herfstvakantie door gaat! Houden jullie 20 en 21 okt. alvast vrij? Verdere informatie volgt nog.

Agenda:
23-09: Ouderenmiddag: aanvang 14.45 uur
23-09: Bijbelkring: aanvang 20.00 uur
24-09: Immanuel

Ten slotte: D.V. 29 sept. zullen twee gastvoorgangers het Woord bedienen. Voor thuisluisteraar en kerkgangers bidden we om gezegende diensten.

M.C. Stehouwer