Kerkbode 18-12-2020

Zondag 20 december 2020
10.00 uur: ds. M. Westerink (Langerak) – Oost
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 46:1 n.m. Ps. 91:1
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (verwarmingskosten kerkgebouw)
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27, of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Pieta Brand en Rachel Stehouwer

Omzien naar elkaar: Om in deze tijd, waarin ontmoeting met elkaar niet vanzelfsprekend is, het omzien naar elkaar te stimuleren, staan in de papieren kerkbode de adressen van gemeenteleden en andere oud inwoners van Wijngaarden die elders verblijven: Mevr. P. de Kluiver-Smits, dhr. Klaas Weiland, dhr. Gert de Groot. Dhr. J. van Driel verblijft nog in het ziekenhuis. We bidden voor hem en allen in zorg en ziekte om Gods nabijheid.

Oppas: Tijdens de Kerstdiensten is er alleen op 1e Kerstdag oppas voor de kinderen.

Agenda:
18-12: Stille tijd, kerk open van 19.00-20.00 uur

Ten slotte: Op de 4 de adventszondag D.V. 20 dec. luisteren we in de avonddienst samen en vol verwachting naar het Woord van God uit Mattheüs 11:1-6. Midden in de duisternis van zijn gevangenis had Johannes de Doper toch verwachting. Hij gaat met zijn zorgvolle leven naar Jezus toe! We bidden om een gezegende ontmoeting met de Levende terwijl wij thuis en in de kerk luisteren naar Zijn Woord.

M.C. Stehouwer