Kerkbode 11-12-2020

Zondag 13 december 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. A.J. Hagedoorn (Hellouw) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. LvS:1 n.m. Ps. LvM:3
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: We ontvingen bericht van het overlijden van oud gemeentelid Jacoba Vink-de Gier, op het laatste van haar leven gewoond hebbende in Zorgcentrum Graafzicht te Bleskensgraaf. De begrafenis heeft jl. 7 december na de rouwdienst plaatsgevonden te Sliedrecht. We bidden om troost en de nabijheid van de Heere voor alle bedroefde nabestaanden en voor eenieder die rouw en verlies kent.
Rond de geboorte van de Heere Jezus komen we in het Evangelie Simeon tegen. Lukas 2:25 “En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem.” Verwachting die gericht is op Jezus Messias heeft dus alles met troost te maken!

Belijdeniscatechese: Op vrijdagavond 11 dec. komen we bij elkaar. Dit keer in de kerk en om 20.00 uur. Hartelijk welkom.

Kind in de Gemeentedienst: Zondag 13 dec. is er weer een KIG. In deze dienst zullen we nadenken over de reis die de wijzen uit het oosten maakte naar Bethlehem (Mattheus 2: 1-12). Een verwerking voor de kinderen na de dienst in de bovenzaal, is helaas nog niet mogelijk. Alle kinderen krijgen bij de uitgang van de kerk een verwerking mee naar huis. Bij de kinderen die niet kunnen komen, wordt het werkje thuis gebracht. We hopen jullie te ontmoeten.

Oliebollenactie: Op woensdag 30 dec. organiseren wij weer de jaarlijkse verkoop van oliebollen en appelbeignets. Deze week ontvangt u van ons het bestelformulier in de brievenbus. In verband met huidige omstandigheden rondom Covid-19 zullen wij deze lekkernijen niet op het kerkplein bereiden maar samen met een ervaren bakker op een externe locatie. Het ophalen van uw bestelling en de losse verkoop vindt wel plaats vanuit een grote tent op het plein voor de kerk van 07:00 tot 15:30 uur. U bent daar van harte welkom, rekening houdend met de 1,5 meter regel en een mondkapje op. Ook is het voor u, uw familie en vrienden weer mogelijk om via onze website te bestellen: www.rommelmarktwijngaarden.nl Alvast bedankt.

Kopij kerkbode: De kopij voor de kerkbode van 23 dec a.s. dient uiterlijk 18 dec. voor 12.00 uur aangeleverd te worden. Het betreft deze keer een kerkbode voor twee weken. De eerstvolgende kerkbode in het nieuwe jaar verschijnt weer op 8 januari 2021. Dan kan de kopij weer aangeleverd worden op de gebruikelijke wijze. (ma. tot 12.00 uur)

Agenda:
11-12: Belijdeniscatechese in de kerk
12-12: Mannenbidstond
12-12: Oud papier (Joas Hoogendijk en Piet van Driel)
12-12: Instuif
13-12: KIG
13-12: JV
14-12: Catechese
15-12: Immanuel
16-12: Bij de Bron
16-12: Bijbelstudiekring

Ten slotte: Op de 3 de adventszondag DV 13 dec. luisteren we samen, in de Kind in de Gemeentedienst, met de kinderen van de gemeente naar het Woord van God uit Mattheüs 2. De geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Zij gingen overduidelijk met een bepaalde verwachting onderweg. Hoe zit dat bij jou en bij mij? We bidden om een gezegende zondag voor jong en oud.

M.C. Stehouwer