Kerkbode 24-12-2020

Vrijdag 25 december 2020 1e Kerstdag
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer – West
18.30 uur: ds. R.W. Mourik (Alblasserdam) – Oost
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. WK 137:1 en 4 n.m. WK 129:1 en 4
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Josien Kuiper, Rosanne de Jong en Ellis Kuiper

Zaterdag 26 december 2020 2e Kerstdag
10.00 uur Kerstsing-in (te volgen via kerkradio of online)

Zondag 27 december 2020
10.00 uur: ds. M. Zeeman (Hoogblokland) – West
18.30 uur: ds. P. van de Voorde (Hardinxveld-Giessendam) – Oost

Voorzang: v.m. Lofzang van Simeon n.m. WK 129: 1 en 4
Collecten: In beide diensten 1. diaconie 2. kerkbeheer
Oppas: Willeke v.d. Berg, Gerjan de Groot en Anna Ruisbroek

Donderdag 31 december 2020
19.30 uur: M.C. Stehouwer – West

Voorzang: Ps. 86:1
Collecten: 1. diaconie 2. kerkbeheer 3. kerkbeheer (extra collecte)

Vrijdag 1 januari 2021
10.00 uur: M.C. Stehouwer – Oost

Collecten: 1. diaconie (Mariëtte en Jorge) 2. kerkbeheer
Voorzang: Ps.103:1
Oppas: Jannie Aantjes en Marjoke de Groot

Zondag 3 januari 2021
10.00 uur: ds. D.C.G. van der Kraan (Bodegraven) – Oost
18.30 uur : ds. W. v.d. Born (Bergambacht) – West

Voorzang: v.m. Ps 136:1 n.m. Ps. 38:1
Collecten: in beide diensten 1. diaconie (MAF) 2.kerkbeheer
Oppas: Marjolein Breedveld en Danielle de Jong

Omzien naar elkaar: In de avond van het jaar 2020 leven we toe naar het kerstfeest waarop we vol verwondering en dankbaarheid de komst van Jezus Christus gedenken. “Hij Die kwam om Zijn volk zalig te maken van hun zonden”. Op de oudejaarsavond horen wij de Levende God spreken vanuit het Bijbelboek Nehemia. De naam van Nehemia betekent de Heere vertroost. Over omzien van Godswege gesproken!

Catechese: D.V. 4 jan. 2021 hopen we elkaar weer te ontmoeten, we beginnen op de voor jullie bekende tijdstippen.

Belijdeniscatechese: Op vrijdagavond 8 jan. komen we bij elkaar. Dit keer in de kerk en om 20.00 uur. Hartelijk welkom.

Rondom de doop: D.V. 10 en 17 jan. mag in de morgendiensten het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. Daarom houden we doopzitting D.V. 5 jan. om 20.00 uur in de kerk. Hartelijk welkom.

Kerstsing-in: Op 2e Kerstdag organiseert de Evangelisatiecommissie in de kerk een sing-in, welke vanwege de strenge coronamaatregelen alleen via de kerkradio of online (hervormdwijngaarden.nl/online-kerkdienst) te volgen is. Tijdens deze sing-in, die om 10.00 uur begint, zullen onder begeleiding van een groep musici en zangers traditionele en eigentijdse kerstliederen ten gehore worden gebracht, afgewisseld met gesproken tekst. Hoewel er geen collecte kan worden gehouden, is het wel mogelijk om een gift als bijdrage aan de kosten over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie onder vermelding van ‘Kerstsing-in’.

Oliebollenactie: Inmiddels zijn de bestelformulieren voor de jaarlijkse verkoop van oliebollen en appelbeignets op woensdag 30 dec. bij u opgehaald. Indien u nog wilt bestellen graag het bestelformulier inleveren bij Stijnie Brandwijk, Burg. Brouwerstraat 15. Ook kan er nog tot uiterlijk dinsdag 29 dec. besteld worden via onze website: www.rommelmarktwijngaarden.nl. Ons verzoek is om met gepast geld uw bestelling te betalen. Alvast heel hartelijk dank voor uw bestelling.

Agenda:
30-12: Oliebollenactie
04-01: Catechese
04-01: Mannenvereniging
05-01: Doopzitting
06-01: Vrouwenbidstond
06-01: Collectemunten verkoop van 19.00-20.00 uur
06-01: Kerkenraadsvergadering
07-01: Jonge stellenkring

Ten slotte: Op 1e kerstdag luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit Jesaja 7:3-17 en Mattheüs 1:18-25. Op 2e kerstdag kunt u naar een zangdienst luisteren. Op zondag 27 dec. bedienen twee gastvoorgangers het Woord. Op oudejaarsavond beginnen wij aan een nieuwe serie met preken door te luisteren naar Gods Woord vanuit Nehemia 1. In deze dienst gedenken wij ook allen die in het achterliggende jaar zijn overleden. Op de nieuwjaarsmorgen luisteren wij naar Gods Woord vanuit Nehemia 2: 1-10. Op zondag 3 jan. gaan wederom twee gastvoorgangers voor. Wat en rijkdom dat de levende God ons zo trouw aanspreekt, jong en oud, thuis en in de kerk!
Mede namens Sandra en de kinderen, wens ik iedereen goede kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toe.

M.C. Stehouwer