Kerkbode 19-08-2022

Zondag 21 augustus 2022
09.30 uur: ds. E. van der Poel (Meerkerk)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer
De diensten zijn live te volgen via de website van de gemeente onder ‘online kerkdiensten’.

Voorzang: v.m. Ps. 73:1 n.m. Ps. 79:4
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
U kunt uw liefdegaven overmaken op rek.nr Diaconie: NL24 RABO 0342 7619 27,
of op rek.nr Kerkrentmeesters: NL95 RABO 0342 7169 99.
Oppas: Nadia Vink, Rosanne de Jong en Ellis Kuiper

Omzien naar elkaar: William Bakker en Elise Hoogendijk delen met ons dat zij elkaar het jawoord hopen te geven D.V. donderdag 22 september 2022. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst die om 15.15 uur begint in de Dorpskerk te Wijngaarden. Wij bidden om Gods nabijheid in hun huwelijk en wensen William en Elise, samen met hun familie en allen die bij hen horen, van harte een gezegende dag toe.

Ten slotte: D.V. zondagavond hopen we samen met zoveel mogelijk dorpsgenoten te luisteren naar Gods Woord vanuit Romeinen 10, het thema zal zijn “Hoor ik het goed?” Deze dienst is in de tent achter ’t Wingerds hof, aanvang 18.30 uur. Er zal dus geen kerktelefoon/internet uitzending zijn. Laten we biddend om de krachtige werking van de Heilige Geest toeleven naar de zondag!

M.C. Stehouwer