Kerkbode 20-03-2020

Zondag 22 maart 2020
10.00 uur: ds. M. Westerink (Langerak)
18.30 uur: ds. J. van Dijk (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps. 9:1 n.m. Ps. 22:1
Collecten : v.m. 1. Kerkbeheer 2. Kerkbeheer n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Er is geen oppas.

Omzien naar elkaar: J.l. zondag 15 maart mocht het sacrament van de doop bediend worden. De volgende teksten werden daarbij aan de jongens meegegeven. Daan de Gier; Psalm 9: 5 “Want U hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd, U hebt Zich gezet op de troon, o rechtvaardige Rechter.” Jan Vink; Psalm 103: 8 “Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.” We bidden om Gods rijke zegen voor de beide gezinnen en over het gegeven ja-woord. Op deze plaats is het ook mooi om te delen dat de doopouders het omzien vanuit de gemeente rondom zwangerschap en geboorte in dankbaarheid hebben beleefd.

Gemeente-zijn: Door alle maatregelen van de overheid, om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, worden ook de mogelijkheden om het gemeente-zijn vorm te geven, beïnvloed. Tot nadere berichtgeving zullen tot 6 april alle activiteiten die we in ’t Wingerds hof gepland hadden NIET doorgaan. Mag ik u en jou vragen om de tijd die nu overblijft goed te gebruiken? Denk daarbij aan het dienen van de naasten en het dienen van God in de eigen kleine kring; gebed, Bijbellezen!

Beroep: In het vertrouwen op de Heere dat Hij alle dingen leidt heb ik voor het beroep uit de hervormde gemeente Emst moeten bedanken. Voor het meebidden en meeleven vanuit de gemeente, in welke vorm dan ook, hartelijk dank!

Instuif: De geplande activiteit op 28 maart gaat niet door vanwege het coronavirus. Groetjes, de Instuifleiding.

Ten slotte: Op de 5 de lijdenszondag, D.V. zondag 22 maart, hopen twee gastvoorgangers voor te gaan in de dienst van het Woord. Echter of en in welke vorm we als gemeente bijeen kunnen komen is nu nog niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk met een zeer klein aantal en voor de rest via kerkradio en het internet. Voor jong en oud, rijk gezegende diensten toegewenst!

M.C. Stehouwer