Kerkbode 27-03-2020

Zondag 29 maart 2020
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer
18.30 uur: ds. A.J. Sonneveld (Lopik)

Voorzang: v.m. Ps. 22:13 n.m. Ps. 29:6
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: geen oppas

Omzien naar elkaar: Verwonderd, dankbaar en blij delen Karsten en Marjolein Breedveld dat zij jl. 19 maart een zoon hebben gekregen. Ze noemen hem Pim. Hij is het broertje van Thijs en Bram. Ook al is het nu niet mogelijk om aan huis mee te leven, een kaartje is wel te sturen. Vanaf deze plaats feliciteren wij dit jonge gezin met dit wonder van nieuw leven; de kleine Pim en bidden om Gods genadige nabijheid en zegen.

Omzien naar elkaar via “de Achterdeur”: Misschien heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld, boodschappen in huis halen, vervoer of klusjes. Familie, buren en vrienden helpen u graag. Maar mocht dit niet lukken, dan kunt u een beroep doen op vrijwilligerspool “de Achterdeur” welke bereikbaar is via een nieuw tel. 06-42127889.

Gemeente-zijn: Via beeld en geluid kunnen we meeluisteren met de kerkdiensten. Wat een zegening dat dit in alle vrijheid toch doorgang kan vinden. Blijf daarom trouw in de verbondenheid, het luisteren naar Gods Woord! Als iemand hierin hulp nodig heeft laat dit dan weten bij de kerkenraad.

Belijdenisdienst: De kerkenraad heeft besloten om de belijdenisdienst niet op 5 april maar D.V. zondagmorgen 31 mei te houden. We hopen en bidden dat we dan als gemeente weer samen kunnen komen!

Giftenverantwoording: Wij zijn dankbaar voor de opbrengst van het verjaringsfonds en de collecten. In de maand januari was de opbrengst van het verjaringsfonds €204,92 en van de collecten €1670,10. In de maand februari was de opbrengst van het verjaringsfonds €118,10 en van de collecten €1590,30. Ontvangen is €285,- aan giften via ds. Stehouwer. Hartelijk dank voor het geven van uw gaven.

Stille tijd: Komende vrijdag 27 maart is er weer gelegenheid om tussen 19.00 en 20.00 uur een moment in de kerk te zijn voor Stille tijd. In deze Lijdenstijd is het goed om stil te worden voor God. Dat we ons richten op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Er is ook genoeg waar we voorbede voor kunnen doen. Vanzelfsprekend hanteren we de regels van de overheid en hierin heeft iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid. Houdt daarom onderling ruim afstand, de gastheer zal erop toezien.

Stille week: Van maandag 6 t/m zaterdag 11 april is de stille week voor Pasen. Op maandag, dinsdag en woensdag is er stille tijd in dezelfde vorm als hierboven is beschreven. Op donderdag en zaterdag zijn er bezinningsmomenten van 19.30 tot 20.00 uur, die u digitaal mag meebeleven. We zingen een aantal liederen, lezen uit de Bijbel, er is een muzikaal moment, een gedicht, een moment stilte en gebed. Het thema van deze bezinningsmomenten is: “Hij voor mij”. Op donderdag denken we na over: “Hij voor mij in Gethsémané”. Op zaterdag is het thema: “Hij voor mij in het graf”. U en jij bent welkom om mee te kijken en luisteren via onze website, kerkradio of kerkdienst gemist.

Collectemuntenverkoop: Woensdag 1 april is er als vanouds collectemuntenverkoop. Ook hierbij houden we ons aan de voorschriften omtrent het corona virus. Wellicht heeft u geen collectemunten nodig omdat u thuis mee luistert, u kunt dan ook uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL 24 RABO 03427 61927 t.n.v. diaconie hervormd Wijngaarden en NL 95 RABO 03427 16999 t.n.v. kerkbeheer hervormd Wijngaarden.

Uitzwermavond: Op vrijdagavond 3 april willen we de Blijde Boodschap van Pasen met al onze dorpsgenoten delen. Christus leeft! Dit doen we in de vorm van het huis aan huis verspreiden van het Elisabeth magazine. Hier voegen we een mooie gift met bemoediging en passende Bijbeltekst aan toe. Wilt u bidden dat de Heilige Geest hier krachtig door wil werken? Verder zoeken we nog mensen die willen helpen in de voorbereiding en het daadwerkelijk uitdelen van de spullen. Graag opgeven bij Bart de Gier (0615196014). Hartelijke groet, CZ&E

Agenda:
27-03: Stille tijd, kerk open tussen 19.00-20.00 uur
01-04: Collectemuntenverkoop van 19.00 – 20.00 in de consistorie van de kerk.

Ten slotte: D.V. zondagmorgen 29 maart, de 6de lijdenszondag, luisteren we in de morgendienst naar Gods Woord vanuit 1 Thessalonicenzen 5. Vrede en veiligheid is er alleen bij de God van de vrede Zelf. Zoek het alsjeblieft bij niemand anders dan bij “Die voor ons gestorven is”, Jezus alleen!

M.C. Stehouwer