Kerkbode 22-03-2019

Zondag 24 maart 2019 – 4de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. J.C. Klein (Bleskensgraaf)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 111:5 n.m. Ps. 116:1
Collecten: v.m. 1. Kerkbeheer (Bouwfonds) 2. Kerkbeheer
n.m. 1. Diaconie 2. Kerkbeheer
Oppas: Liesbeth de Bondt, Petra de Kluiver

Omzien naar elkaar: We zien biddend om naar alle zieken en rouwdragenden. Jl. zondagavond zongen we na de dienst het lied “Jezus, leven van ons leven”. De versregels “alle leed hebt Gij geleden, Gij gedragen met geduld. Als een worm zijt Gij vertreden zonder schuld, om onze schuld,” bezingt als een echo Jesaja 53. “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”

Gemeenteavond: Herinnering; D.V. dinsdag 26 maart is de gemeenteavond in ’t Wingerds hof, aanvang 20.00 uur. We bespreken de preek over Jakobus 5 die D.V. zondagavond 24 maart gehouden wordt en we horen over bijbelvertaalwerk van Wycliffe. Allen hartelijk welkom.

Bijbelgesprekskring: We komen voor de zesde keer bij elkaar, D.V. woensdag 27 maart om 20.00 uur in ’t Wingerds hof. We bespreken hoofdstuk 7 n.a.v. 1 Samuël 16:1-13. Allen hartelijk welkom.

Instuif: Beste jongens en meiden, de slotavond is alweer in zicht. Deze staat gepland op D.V. 30 maart. We hopen dan te gaan sporten en na afloop langs het Vogelhuisje te gaan, voor iets lekkers. Om half acht verzamelen we bij het melkmeisje. Vooraf opgeven is noodzakelijk, dit kan bij Jannet (0643168254) of Mathilde (0629291944). Kosten zijn €3,- p.p (voor eten bij het Vogelhuisje dient zelf geld meegenomen te worden), het kan na 22.00 uur worden eerdat je thuis bent. Wij hebben er zin in!!! Groetjes de instuif leiding

Bezinningsmomenten stille week: D.V. 14-20 april is de week voor Pasen, dit wordt de stille week genoemd. We denken in die week terug aan het lijden en sterven van de Heere Jezus en we leven toe naar het Paasfeest. In de stille week zal onze kerk elke avond open zijn voor iedereen die bewust stil wil staan bij het lijden van Jezus. Op maandag, dinsdag en woensdag is de kerk open van 19.00 tot 20.00 uur. Het is dan stil in de kerk. Tijdens dat uur kunt u en jij in stilte binnenkomen en plaats nemen. Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig. Op donderdag en zaterdag worden er korte bijeenkomsten gehouden met een sobere liturgie. Deze bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zullen ongeveer een half uur duren. Er worden enkele liederen gezongen, er wordt uit de Bijbel gelezen en er is gelegenheid voor (stil)gebed. Op Goede Vrijdag zal er een kerkdienst zijn. We hopen en bidden dat we op deze manier (weer) onder de indruk komen van wat Jezus voor ons heeft gedaan, zodat we Hem eren en Hem volgen.

AED: Gezien het aantal kerkgangers wat wekelijks de samenkomst in onze kerk bezoekt, heeft de kerkenraad besloten dat er ook een AED aanwezig moet zijn. Om deze AED voor het hele dorp beschikbaar te hebben, is besloten deze buiten aan de gevel te monteren. Inmiddels is dit uitgevoerd en hangt deze AED tegen de kerkmuur bij de ingang van de consistorie. Hoewel de bediening van een AED eenvoudig is, organiseren we binnenkort nog een info moment hiervoor. Dit zullen we ook via de kerkbode communiceren.

Verantwoording Kerkrentmeesters: Opbrengst collecten februari € 1628,82, verjaringsfonds februari € 207,72, biddagcollecte € 1595,85, giften via ds. Stehouwer 2 x € 20 en 1 x € 10. Iedereen hartelijk bedankt.

Agenda:
24-03: JV preekbespreking
25-03: Vrouwenvereniging
26-03: Gemeenteavond
27-03: Bijbelgesprekskring
27-03: Bijbelstudiekring 20:00 uur bij fam. De Jong, Oosteinde 16, hfst. 8 voorbereiding Anita
28-03: Immanuël
28-03: Belijdeniscatechese

Ten slotte: Op de 4de lijdenszondag, de avonddienst D.V. 24 maart luisteren we samen naar Gods Woord uit Jakobus 5, aansluitend is er de preekbespreking met de jongeren van de JV. Wij bidden om diensten tot eer van de Heer en tot opbouw van Zijn gemeente.

M.C. Stehouwer