Kerkbode 15-03-2019

Zondag 17 maart 2019 – 3de Lijdenszondag
10.00 uur: ds. R. van der Knijff (Molenaarsgraaf)
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer

Voorzang: v.m. Ps. 5:1 n.m. Ps. 51:4
Collecten: In beide diensten 1. Diaconie (GZB voorjaarscollecte) 2. Kerkbeheer
Oppas: Sonja de Jong, Anna de Haan, Marjoke de Groot

Omzien naar elkaar: D.V. 20 maart vergadert de kerkenraad tot opbouw van de gemeente. Bidt u en bid jij voor alle leidinggevenden in de gemeente? Ook dat is geestelijk omzien naar elkaar!

Gemeenteavond: Staat deze datum al gereserveerd? D.V. dinsdag 26 maart hopen we een gemeenteavond te houden in ’t Wingerds hof, aanvang 20.00 uur. We bespreken in het eerste deel van de avond de preek over Jakobus 5 die D.V. zondagavond 24 maart gehouden wordt. In het tweede deel horen we over het bijbelvertaalwerk van Wycliffe. Jong en oud hartelijk welkom.

Zingen na de dienst: Zondagavond willen we na de dienst enkele liederen uit de lijdenstijd zingen. Voor de luisteraars thuis volgen hier de nummers uit Weerklank: lied 143: 1 en 3, lied 144: 1 t/m 4, lied 145: 1 en 2, lied 149: 1, 2 en 6, lied 151: 1 en 2, lied 153: 1, 2 en 7. We nodigen iedereen hartelijk uit om te blijven zingen en met elkaar God te loven in ons lied. We hopen op een goede opkomst!

Jeugdraad: Naast de contributie bij de clubs en verenigingen, zijn de opbrengsten van het oud papier de belangrijkste inkomstenbron voor het jeugdwerk. De opbrengsten van het jaar 2017 waren boven verwachting hoog met €2.254,50. Het afgelopen jaar 2018 bracht het oud papier € 1.481,40 op. Dit kwam zowel door een kleinere hoeveelheid papier (47.720 kg tegen 52.820 kg in 2017) alsmede de lagere opbrengst per kilogram (€30 / ton). We willen de vele vrijwilligers van het oud papier namens de jeugd bedanken voor hun gewaardeerde inzet in dit stukje gemeentewerk. Met deze opbrengsten worden o.a. op de clubs en verenigingen activiteiten gedaan, materialen gekocht en cursussen gevolgd om het jeugdwerk handen en voeten te geven. Meer informatie is te krijgen bij Josien Kuiper (penningmeester) Oosteinde 30 en Jurian Bakker (voorzitter), Dr. Ingelsestraat 8.

Vrouwen lopen voor vrouwen: Ook dit jaar organiseert Stichting De Hoop weer wandeltochten met als doel kwetsbare vrouwen uit de samenleving te helpen. Ga je ook mee? Op 13 april gaat de wandeling door Dordrecht en op 18 mei in en rondom het historische vestingstadje Woudrichem. Meer informatie vind je op www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl of via mij Arja.kraaijeveld@upcmail.nl / telefoon 0642474804.

Agenda:
15-03: Stille tijd; kerk open van 19.00 tot 20.00 uur
16-03: Café de Kroon
17-03: Zingen na de avonddienst
18-03: Mannenvereniging
20-03: Vrouwenbidstond 09.00 uur bij Hanneke, Dorpsstraat 18, voorbereiding Jet
20-03: Bij de Bron
20-03: Kerkenraadsvergadering
21-03: Passage
21-03: Belijdeniscatechese

Ten slotte: D.V. zaterdag 16 maart is er de GZB zendingsdag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld en duurt van 9.45-15.45 uur. Thema is “de Geest doorbreekt de grenzen”. Een mooie kans om toegerust en bemoedigd te worden, van harte aanbevolen! Op de 3de lijdenszondag, D.V. 17 maart, luisteren we samen in de avonddienst naar Gods Woord uit Jakobus 4. Wij bidden om diensten tot eer van de Heer en tot opbouw van Zijn gemeente.

M.C. Stehouwer