kerkbode 22 december 2023

Zondag 24 december 2023
10.00 uur: prop. H. Russcher (H.I. Ambacht)
18.30 uur: ds. E. van de Poel (Meerkerk)

Voorzang: v.m. LvM :7  n.m. LvM:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer (energiekosten)
Oppas: Josien Kuiper en Gerjan de Groot

Maandag 25 december 2023 1e Kerstdag
10.00 uur ds. D.C.G. van der Kraan (Gouda)
18.30 uur ds. J. van Dijk (Ridderkerk)

Voorzang: v.m. Ps 118:13  n.m. Ps. 98:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer
Oppas: Liesbeth de Bondt en Petra de Kluiver

Dinsdag 26 december 2023 2e Kerstdag
10.00 uur: Samenzangdienst

Collecte: Invulling EZC
Oppas: Jannie Aantjes, Marit de Groot en Siem Kuiper

Zondag 31 december 2023
10.00 uur: ds. A.T. van Blijderveen (Veenendaal)
18.30 uur: ds. J.A.H. Jongkind (Langerak)

Voorzang: v.m. LvS:1  n.m. LvM:7
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie  2. Kerkbeheer (gastpredikanten)  3, kerkbeheer  
Oppas: Jurian Bakker en Marjoke de Groot

Maandag 1 januari 2023 Nieuwjaarsdag
10.00 uur: ds. P.D. Teeuw (Sliedrecht)

Voorzang: Ps. 90:1
Collecten: 1. Diaconie (Jorge&Mariëtte)  2. Kerkbeheer
Oppas: Wilma Nijhof en Ellis Kuiper

   Omzien naar elkaar: Wellicht mooi om hen te bezoeken of te begroeten in deze dagen rondom kerst:  Mevr. P. de Kluiver-Smits, kamer 111 en mevr. J. Boer-Korevaar, kamer 113 in Graafzicht, Burg. Dekkingstraat 1, 2971 AC te Bleskensgraaf.
Dhr. Klaas Weiland in Crabbehof, Cypres kamer 232, Groen van Prinstererweg 38, 3317 SP te Dordrecht.
Mevr. M. Koorevaar-Korporaal in De Lange Wei, app.93, Rembrandthof 85, 3372 XV te Hardinxveld-Giessendam.
Mevr. M. van den Berg-Heykoop in Salem, Vlietlaan 2, 2986 AZ te Ridderkerk.
Jaco de Bondt, Buitendams 326 L, 3371 BS Hardinxveld-Giessendam.
Mevr. Brandwijk-Bouwman in Yulius, Wilhelminastraat 69-73, 3361 XV Sliedrecht.
Dhr. A. Leeuwis, Amandelhof 11, 2971 CB Bleskensgraaf.
Zondag avond 31 december herdenken we diegenen die in het afgelopen jaar uit ons dorp zijn overleden. We denken ook aan diegene die in het afgelopen jaar in hun nabije kring hun geliefden hebben verloren
  Huwelijksjubileum: Afgelopen maandag 18 december mochten Floor en Bets de Gruijter, hun 50 jarig huwelijks jubileum vieren. We willen hun via deze weg van harte feliciteren met dit jubileum.
   Samenzangdienst 2e  Kerstdag: Als het goed is heeft ieder huishouden in Wijngaarden een prachtig kerstmagazine ontvangen. Mocht u naar aanleiding van het magazine ergens over willen doorpraten, of heeft u het magazine niet ontvangen en wilt u er wel eentje? Neem gerust contact op met Rianne de Groot, Arja Kraaijeveld, Suzanne de Gier of Maarten Baan. Op de achterkant van het magazine staat een uitnodiging voor 2e Kerstdag. Tweede Kerstdag zal er een samenzangdienst plaats vinden in de kerk van Wijnaarden. Thema van de dienst: “Een kind is ons geboren!” Samen zingen tot eer van Het geboren Kind. Aanvang dienst: 10.00 uur. Een ieder van harte welkom!

Oliebollenactie Rommelmarktcomité Wijngaarden: Op vrijdag 29 dec. organiseren wij weer de oliebollenactie. Ook dit jaar worden de oliebollen en appelbeignets weer vers gebakken in de tent voor de kerk. Voor losse verkoop en het ophalen van uw bestelling bent u van harte welkom van 07:00 tot 15:30 uur. Wij zouden het waarderen als u ook familie en vrienden in uw omgeving attent maakt op onze oliebollenactie. Alvast bedankt.
   Agenda:
29-12: Oliebollenactie
  Ten slotte:
Hartelijke groeten van,
De kerkenraad