kerkbode 15 december 2023

Zondag 17 december 2023
10.00 uur: ds. M.C. Stehouwer (Scherpenzeel) (KIG)
18.30 uur: ds. J. Domburg (Aalst)
Voorzang: v.m. LvM:1 n.m. Ps. 150:1
Collecten: in beide diensten: 1. Diaconie (schoolkerstfeest) 2. Kerkbeheer
Oppas: Karin Oskam, Marit de Groot en Maaike de Haan
Omzien naar elkaar: Bericht namens de familie Tolenaars: “Tot onze grote droefheid, maar
dankbaar voor wat zij voor ieder van ons betekend heeft, delen wij u mede dat onze lieve Moeder en Grootmoeder Wilhelmina Tolenaars-van Breugel (Mien) van ons is heengegaan. Wij zijn dankbaar, dat zij na 33 mooie jaren in Wijngaarden thuis afscheid mocht nemen totdat zij is Thuisgehaald. Op 18 december a.s. om 10.45 uur is de dankdienst voor haar leven in de Geref. kerk Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat Sliedrecht. Vooraf is er gelegenheid tot condoleren van 10.00 tot 10.30 uur. De begrafenis zal omstreeks 12.00 uur plaats vinden op de algemene begraafplaats Oosteinde 41a te Wijngaarden.”
Giftenverantwoording: Via Marinus Boot is er € 100,- ontvangen voor de kerk.
Kind in de gemeente-dienst: Zondag 17 dec. is er weer een KIG. We hopen samen met dominee Stehouwer na te denken over de hoop die te vinden is vanuit psalm 42. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Voor de kinderen is er een verwerking in de bovenzaal van de kerk. Van harte welkom!
Kerstviering school: D.V. donderdagavond 21 dec. hopen we weer met elkaar het kerstfeest te vieren in de kerk. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De kerstviering begint om 19.00 uur. Er wordt die avond ook gecollecteerd. De eerste collecte is zoals gewoonlijk bestemd voor de kerstboeken. Daarnaast willen we graag collecteren voor onze sponsorkinderen (Woord & Daad).  Na de kerstviering wordt u nog uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in de hal van de school. Daar zal koffie/thee en warme chocolademelk worden geserveerd. We hopen op een mooie en gezegende avond! Hartelijke groet, namens de leerlingen en het team van School met de Bijbel ‘de Zaaier’.
Agenda:
17-12: KIG in de ochtenddienst
18-12: Mannen- en vrouwenvereniging: Kerstviering
20-12: Bij de Bron
20-12: Bijbelstudiekring
21-12: Kerstviering school om 19.00 uur in de kerk
Ten slotte: Naar aanleiding van de preek van zondagochtend van proponent Teeuw.
Lezen Hebr. 10:5-10. Tekst vers 7: “Zie, Ik kom Uw wil te doen, o God.” Thema: Doen wij Gods wil? Vragen:

  1. In het OT waren er allerlei offers, te vergelijken met de vijf talen van de liefde. Geloven is namelijk een liefdesrelatie. Hoe kunnen wij de talen van de liefde concreet maken bij het liefhebben van Jezus?
  2. God had die offers voorgeschreven, maar toch behaagden ze Hem niet en wilde Hij ze niet meer. Kun je dat verklaren? Zou het ook vandaag kunnen gebeuren dat God onze gebeden en onze werken van barmhartigheid niet meer wil horen of zien? 
  3. Zondigen tegen God is te vergelijken met vreemdgaan. Hoe komt het dat wij toch zo gemakkelijk zondigen en er weinig last van hebben?  
  4. Jezus kreeg, toen Hij naar deze aarde kwam, een toebereid lichaam. Waarom was dat nodig? Wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen wij ons lichaam toebereiden voor de dienst van God?
  5. Jezus kwam vrijwillig naar deze wereld. Wat betekent dat voor ons?
    Hartelijke groeten,
    De kerkenraad.